r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Plenaire vergadering Europees Parlement, Straatsburg

Europees parlement in Brussel
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 13 december 2018 09:00 - 16:30
plaats Straatsburg, Frankrijk
locatie Louise Weiss (LOW) Toon locatie
zaal plenaire zaal
organisatie Europees Parlement (EP)

09:00 - 11:50   Debatten      

 

106

   

point

De situatie van migranten aan de EU-grens in Bosnië en Herzegovina

Verklaring van de Commissie

[2018/2971(RSP)]

     

point

Debatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (artikel 135 van het Reglement)

100

Deadline

   

-

Iran, met name de zaak van Nasrin Sotoudeh

[2018/2967(RSP)]

RC-B8-0562/2018, B8-0562/2018, B8-0563/2018, B8-0564/2018, B8-0565/2018, B8-0566/2018, B8-0567/2018

101

Deadline

   

-

Egypte, met name de situatie van mensenrechtenactivisten

[2018/2968(RSP)]

RC-B8-0568/2018, B8-0568/2018, B8-0569/2018, B8-0576/2018, B8-0578/2018, B8-0579/2018, B8-0580/2018, B8-0581/2018

102

Deadline

   

-

Tanzania

[2018/2969(RSP)]

RC-B8-0570/2018, B8-0570/2018, B8-0571/2018, B8-0572/2018, B8-0573/2018, B8-0574/2018, B8-0575/2018

12:00 - 14:00   STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen      

 

115

 

***I

vote

Minimale verliesdekking voor niet-renderende blootstellingen

Verslag:  Esther de Lange, Roberto Gualtieri (A8-0440/2018)

[COM(2018)0134 - C8-0117/2018 - 2018/0060(COD)]

Commissie economische en monetaire zaken

Besluit van de commissie om onderhandelingen te beginnen - Artikel 69 quater

35

   

vote

Snelle afhandeling van handelsgeschillen

Verslag:  Tadeusz Zwiefka (A8-0396/2018)

Verslag met aanbevelingen aan de Commissie over snelle afhandeling van handelsgeschillen

[2018/2079(INL)]

Commissie juridische zaken

90

Deadline

***I

vote

Vaststelling van het ruimtevaartprogramma van de Unie en het Agentschap van de Europese Unie voor het ruimtevaartprogramma

Verslag:  Massimiliano Salini (A8-0405/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het ruimtevaartprogramma van de Unie en het Agentschap van de Europese Unie voor het ruimtevaartprogramma en tot intrekking van de Verordeningen (EU) nr. 912/2010, (EU) nr. 1285/2013 en (EU) nr. 377/2014 en Besluit nr. 541/2014/EU

[COM(2018)0447 - C8-0258/2018 - 2018/0236(COD)]

Commissie industrie, onderzoek en energie

95

Deadline

***I

vote

Vaststelling van het programma Digitaal Europa voor de periode 2021-2027

Verslag:  Angelika Mlinar (A8-0408/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het programma Digitaal Europa voor de periode 2021-2027

[COM(2018)0434 - C8-0256/2018 - 2018/0227(COD)]

Commissie industrie, onderzoek en energie

104

 

***

vote

Overeenkomst tussen de VS en de EU betreffende samenwerking op het gebied van de regulering van de burgerluchtvaartveiligheid

Aanbeveling:  Theresa Griffin (A8-0432/2018)

Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad inzake de sluiting, namens de Europese Unie, van een wijziging van de Overeenkomst tussen de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Gemeenschap betreffende samenwerking op het gebied van de regulering van de burgerluchtvaartveiligheid

Commissie vervoer en toerisme

[07482/2018 - C8-0157/2018 - 2016/0343(NLE)]

Commissie vervoer en toerisme

72

Deadline

*

vote

Gemeenschappelijk stelsel van een digitaledienstenbelasting op inkomsten uit de levering van bepaalde digitale diensten

Verslag:  Paul Tang (A8-0428/2018)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende het gemeenschappelijke stelsel van een digitaledienstenbelasting op inkomsten uit de levering van bepaalde digitale diensten

[COM(2018)0148 - C8-0137/2018 - 2018/0073(CNS)]

Commissie economische en monetaire zaken

73

Deadline

*

vote

Vennootschapsbelasting op een aanzienlijke digitale aanwezigheid

Verslag:  Dariusz Rosati (A8-0426/2018)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot vaststelling van regels voor de vennootschapsbelasting op een aanmerkelijke digitale aanwezigheid

[COM(2018)0147 - C8-0138/2018 - 2018/0072(CNS)]

Commissie economische en monetaire zaken

9

   

vote

Ontwerpresoluties over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (artikel 135 van het Reglement)

23

   

vote

Blockchain: een toekomstgericht handelsbeleid

Verslag:  Emma McClarkin (A8-0407/2018)

Verslag over blockchain: een toekomstgericht handelsbeleid

[2018/2085(INI)]

Commissie internationale handel

113

Deadline

 

vote

Gepastheid van de door Japan geboden bescherming van persoonsgegevens

Ontwerpresoluties

[2018/2979(RSP)]

B8-0561/2018

111

Deadline

 

vote

Belangenconflict en de bescherming van de EU-begroting in Tsjechië

Ontwerpresoluties

[2018/2975(RSP)]

RC-B8-0582/2018, B8-0582/2018, B8-0583/2018, B8-0584/2018, B8-0585/2018

31

Deadline

 

vote

Werkzaamheden van de Europese Ombudsman in 2017

Verslag:  Eleonora Evi (A8-0411/2018)

Verslag over de werkzaamheden van de Europese Ombudsman in 2017

[2018/2105(INI)]

Commissie verzoekschriften

21

Deadline

 

vote

Beraadslagingen van de Commissie verzoekschriften in 2017

Verslag:  Cecilia Wikström (A8-0404/2018)

Verslag over de beraadslagingen van de Commissie verzoekschriften in 2017

[2018/2104(INI)]

Commissie verzoekschriften

15:00 - 16:30   Debatten      

 

69

   

point

Zeldzame ziekten

Mondelinge vraag - [2018/2866(RSP)]

         

Mairead McGuinness, Rory Palmer, Jadwiga Wiśniewska, Gesine Meissner, Tilly Metz, Estefanía Torres Martínez, Piernicola Pedicini (O-000118/2018 - B8-0419/2018)

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

Commissie

Zeldzame ziekten

103

   

point

Verspreiding van de Afrikaanse varkenspest

Mondelinge vraag - [2018/2953(RSP)]

         

Czesław Adam Siekierski (O-000124/2018 - B8-0420/2018)

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling

Commissie

Verspreiding van de Afrikaanse varkenspest


1.

Plenaire vergadering Europees Parlement

2.

Europees Parlement (EP)

Het Europees Parlement (EP) vertegenwoordigt ruim een half miljard Europeanen en bestaat momenteel uit 750 afgevaardigden plus de voorzitter. Nederland heeft 26 zetels in het Europees Parlement. Het Europees Parlement wordt geacht een stem te geven aan de volkeren van de 28 landen die aan de Unie deelnemen, en vooral te letten op het belang van de Unie in zijn geheel.

De leden van het Europees Parlement worden om de vijf jaar rechtstreeks gekozen door de burgers van de Europese Unie. De volgende verkiezingen zijn in 2019. Het Parlement debatteert op basis van voorstellen van de Europese Commissie en kan daarbij wijzigingen voorstellen, waarna het Parlement samen met de Raad van de Europese Unie een beslissing over deze voorstellen neemt.

3.

Relevante EU dossiers

4.

Meer over...

Terug naar boven