r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Plenaire vergadering Europees Parlement, Straatsburg

Europees parlement in Brussel
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 10 december 2018 17:00
plaats Straatsburg, Frankrijk
locatie Louise Weiss (LOW) Toon locatie
zaal plenaire zaal
aanwezigen A. (Antonio) Tajani, M.L.P. (Marianne) Thyssen e.a.
organisatie Europees Parlement (EP)

17:00 - 24:00   Debatten      

 

1

   

point

Hervatting van de zitting en regeling van de werkzaamheden

94

Deadline

***I

point

Vaststelling van een programma voor het milieu en klimaatactie (LIFE)

Verslag:  Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0397/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een programma voor het milieu en klimaatactie (LIFE) en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 1293/2013

[COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD)]

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

46

Deadline

***I

point

Bescherming van werknemers tegen de risico's van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia op het werk

Verslag:  Claude Rolin (A8-0142/2018)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2004/37/EG betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia op het werk

[2017/0004(COD)]

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

58

Deadline

***I

point

Transparantie en duurzaamheid van de EU-risicobeoordeling in de voedselketen

Verslag:  Renate Sommer (A8-0417/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de transparantie en duurzaamheid van de EU-risicobeoordeling in de voedselketen en houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 178/2002 [betreffende de algemene levensmiddelenwetgeving], Richtlijn 2001/18/EG [inzake de doelbewuste introductie van ggo's in het milieu], Verordening (EG) nr. 1829/2003 [inzake genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders], Verordening (EG) nr. 1831/2003 [betreffende toevoegingsmiddelen voor diervoeding], Verordening (EG) nr. 2065/2003 [inzake rookaroma's], Verordening (EG) nr. 1935/2004 [inzake materialen die met levensmiddelen in contact komen], Verordening (EG) nr. 1331/2008 [inzake de uniforme toelatingsprocedure voor levensmiddelenadditieven, voedingsenzymen en levensmiddelenaroma's], Verordening (EG) nr. 1107/2009 [betreffende gewasbeschermingsmiddelen] en Verordening (EU) nr. 2015/2283 [betreffende nieuwe voedingsmiddelen]

[COM(2018)0179 - C8-0144/2018 - 2018/0088(COD)]

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

47

Deadline

 

point

Volledige toepassing van de bepalingen van het Schengenacquis in Bulgarije en Roemenië

Verslag:  Sergei Stanishev (A8-0365/2018)

Verslag over de volledige toepassing van de bepalingen van het Schengenacquis in Bulgarije en Roemenië: afschaffing van de controles aan de binnengrenzen te land, ter zee en in de lucht

[2018/2092(INI)]

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

     

point

Gecombineerde behandeling - EU-agentscchappen Cedefop, EU-OSHA en Eurofound

49

Deadline

***I

 

-

Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop)

Verslag:  Anne Sander (A8-0273/2017)

Verslag over het voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop) en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 337/75

[2016/0257(COD)]

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

50

Deadline

***I

 

-

Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA)

Verslag:  Czesław Hoc (A8-0274/2017)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2062/94 van de Raad

[2016/0254(COD)]

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

59

Deadline

***I

 

-

Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound)

Verslag:  Enrique Calvet Chambon (A8-0275/2017)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound) en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 1365/75 van de Raad

[2016/0256(COD)]

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

     

point

Korte presentaties van de volgende verslagen:

18

Deadline

   

-

Militaire mobiliteit

Verslag:  Tunne Kelam (A8-0372/2018)

Verslag over militaire mobiliteit

[2018/2156(INI)]

Commissie buitenlandse zaken

56

     

-

Onderwijs in het digitale tijdperk: uitdagingen, kansen en lessen voor de ontwikkeling van EU-beleid

Verslag:  Yana Toom (A8-0400/2018)

Verslag over onderwijs in het digitale tijdperk: uitdagingen, kansen en lessen voor de ontwikkeling van EU-beleid

[2018/2090(INI)]

Commissie cultuur en onderwijs

57

Deadline

   

-

Nieuwe Europese Agenda voor cultuur

Verslag:  Giorgos Grammatikakis (A8-0388/2018)

Verslag over een nieuwe Europese agenda voor cultuur

[2018/2091(INI)]

Commissie cultuur en onderwijs

2

   

point

Spreektijd van één minuut (artikel 163 van het Reglement)


1.

Plenaire vergadering Europees Parlement

2.

Europees Parlement (EP)

Het Europees Parlement (EP) vertegenwoordigt ruim een half miljard Europeanen en bestaat momenteel uit 750 afgevaardigden plus de voorzitter. Nederland heeft 26 zetels in het Europees Parlement. Het Europees Parlement wordt geacht een stem te geven aan de volkeren van de 28 landen die aan de Unie deelnemen, en vooral te letten op het belang van de Unie in zijn geheel.

De leden van het Europees Parlement worden om de vijf jaar rechtstreeks gekozen door de burgers van de Europese Unie. De volgende verkiezingen zijn in 2024. Het Parlement debatteert op basis van voorstellen van de Europese Commissie en kan daarbij wijzigingen voorstellen, waarna het Parlement samen met de Raad van de Europese Unie een beslissing over deze voorstellen neemt.

3.

Relevante EU dossiers

4.

Meer over...

Terug naar boven