r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek
Niet/beperkt geactualiseerd na 31 maart 2018.

Staat van de Europese Unie 2018

European Council
Bron: The Council of the European Union

Europese samenwerking moet zich richten op het bereiken van concrete resultaten voor onze burgers op die terreinen waar landen alleen niet in staat zijn de belangen van hun bevolkingen optimaal te beschermen. Dat is de hoofdboodschap van de Staat van de Europese Unie 2018, waarin het kabinet Rutte III zijn visie op Europa naar buiten bracht.

Op maandag 26 maart bespraken het kabinet, Tweede Kamerleden, en Nederlandse Europarlementariërs in de plenaire zaal van de Tweede Kamer het Nederlandse Europa-beleid.

Delen

Inhoud

1.

Kabinet Rutte III en Europa

Regeerakkoord

In het regeerakkoord is al een duidelijke lijn uitgezet over de verhouding van Nederland tot de EU. Nederland wil een actieve en betrouwbare internationale partner blijven en een voortrekker zijn in een slagvaardigere Europese Unie die de grote thema's van deze tijd aanpakt om resultaten te boeken die de lidstaten niet alleen kunnen bereiken.

Migratie

Nederland draagt bij aan welvaart en welzijn in andere landen en helpt zo met het bestrijden van de grondoorzaken van migratie.

Klimaat

Nederland en de andere lidstaten voeren de klimaatafspraken van Parijs gezamenlijk uit en werken zo aan het tegengaan van klimaatverandering en het bevorderen van innovatie.

Veiligheid

Voor veiligheid in Nederland en Europa zet het kabinet zich in door het samen bestrijden van grensoverschrijdende criminaliteit en terrorisme, en door vrede en veiligheid aan de randen van Europa en elders in de wereld te bevorderen.

Economie

Het kabinet wil in Europa een gelijk speelveld voor alle werkenden en ondernemingen, zodat de vruchten van de economische groei aan alle Europese burgers ten goede komen.

2.

Meer informatie

Delen

Terug naar boven