r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

EU trekt regels opvang asielzoekers gelijk

donderdag 30 november 2017, 8:29
gewijzigd
Vluchtelingenkamp in Griekenland © Europese Unie, 2016

BRUSSEL (ANP) - Asielzoekers in de EU moeten overal op dezelfde, passende manier worden opgevangen. De lidstaten moeten vergelijkbare huisvesting en medische zorg bieden, scholing aan minderjarigen en toegang tot de arbeidsmarkt binnen negen maanden na de asielaanvraag.

Dat zijn de EU-landen in Brussel overeengekomen. De nationale overheden mogen asielzoekers met voldoende financiële draagkracht vragen bij te dragen aan de opvang. Minderjarigen horen een voogd toegewezen te krijgen. De geharmoniseerde regels moeten voorkomen dat vluchtelingen op zoek gaan naar een betere opvangplek in een ander land.

In het wetsontwerp krijgen de lidstaten dan ook het recht om asielzoekers in hun bewegingsvrijheid te beperken tot een ,,geografische zone” of een meldingsplicht in te voeren. Als er een risico is op onderduiken, dan kan de asielzoeker worden gedetineerd.

De lidstaten moeten ook een noodplan opstellen voor ‘adequate opvang’ in het geval zich ,,onevenredig'' veel asielaanvragers melden.

De lidstaten gaan nu onderhandelen met het EU-parlement om de plannen in wetgeving te gieten.

VluchtelingenWerk Nederland liet weten het plan de bewegingsruimte van asielzoekers te beperken ,,bizar'' te vinden. ,,Dat er wordt gesproken over een ‘geografische zone’ waar vluchtelingen zich niet buiten mogen begeven, baart ons grote zorgen. Vluchtelingen praktisch detineren als ze om bescherming vragen is inhumaan."

Delen

Terug naar boven