r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo Afstudeer hoed man met tas twitter

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Economische en Financiële Zaken), Brussel

Atomium in Brussel.
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 13 maart 2018 10:00 - 18:00
plaats Brussel, België
aanwezigen V. (Valdis) Dombrovskis e.a.
organisatie Raad Economische en Financiële Zaken (ECOFIN)

Raad van de Europese Unie

Brussel, 13 maart 2018 (OR. en)

6761/1/18 REV 1

OJ CONS 15 ECOFIN 201

VOORLOPIGE AGENDA

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Economische en Financiële Zaken)

Europagebouw, Brussel

13 maart 2018 (10.00)

 • 1. 
  Goedkeuring van de agenda
 • 2. 
  Goedkeuring van de A-punten

  Niet-wetgeving 6762/18 + COR 1

  Wetgevingsberaadslagingen (Openbare beraadslaging overeenkomstig artikel 16, lid 8, van het Verdrag

betreffende de Europese Unie)

 • 3. 
  Regels inzake verplichte openbaarmaking 6804/18

  Verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op (*) belastinggebied met betrekking tot meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies Politiek akkoord

 • 4. 
  Bankenpakket (verordeningen betreffende CRR en SRMR en 6921/1/18 REV 1

  richtlijnen betreffende CRD en BRRD) 6614/18 Algemene oriëntatie 6615/18 6616/18 6617/18

 • 5. 
  Diversen 6781/18

  Voorliggende wetgevingsvoorstellen op het gebied van financiële diensten Informatie van het voorzitterschap en de Commissie Niet-wetgevingswerkzaamheden

 • 6. 
  Europees Semester 2018 a) Landverslagen en diepgaande evaluaties 2018 6378/18 Presentatie door de Commissie 6350/18
  • b) 
   Implementatie van de landspecifieke, op productiviteitstoename gerichte aanbevelingen 6758/18 Gedachtewisseling
  • c) 
   Conclusies van de Raad over het speciaal verslag van de 5988/18 Europese Rekenkamer over de procedure voor macroeconomische

   onevenwichtigheden (PMO) Aanneming

 • 7. 
  Mandaat voor de bijeenkomst van de G20 op 19-20 maart in

  Buenos Aires Goedkeuring

 • 8. 
  Diversen

  Stand van uitvoering van de wetgeving op het gebied van financiële diensten Informatie van de Commissie

  o

  o o

p.m.:

Maandag 12 maart 2018

15.00 uur Eurogroep

Eerste lezing

Bijzondere wetgevingsprocedure

Op basis van een Commissievoorstel

(*) Over dit punt kan een stemming worden gevraagd.

Delen

Inhoud

1.

Officiële agenda


2.

Raadsvergadering

3.

Raad Economische en Financiële Zaken (ECOFIN)

De raadsformatie Economische en Financiële Zaken (Ecofin) bestaat uit de ministers (of staatssecretarissen) van economische zaken en/of financiën van de lidstaten van de Europese Unie. De Ecofin-raad vergadert formeel één keer per maand. Ook informele bijeenkomsten zijn mogelijk.

4.

Relevante EU dossiers

5.

Meer over...

Delen

Terug naar boven