r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo Afstudeer hoed man met tas twitter

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Economische en Financiële Zaken), Brussel

Atomium in Brussel.
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 20 februari 2018 10:00 - 17:00
plaats Brussel, België
locatie Brussels, Belgium Toon locatie
aanwezigen G.H. (Günther) Oettinger e.a.
organisatie Raad Economische en Financiële Zaken (ECOFIN)

Raad van de Europese Unie

Brussel, 19 februari 2018

5921/1/18 REV 1

OJ CONS 7 ECOFIN 86

VOORLOPIGE AGENDA

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE

(Economische en Financiële Zaken)

Europagebouw, Brussel

20 februari 2018 (10.30)

 • 1. 
  Goedkeuring van de agenda
 • 2. 
  Goedkeuring van de A-punten 5922/18

  Niet-wetgeving

Niet-wetgevingswerkzaamheden

 • 8. 
  Aanbeveling van de Raad betreffende de benoeming van de (*) 6195/18 vicepresident van de Europese Centrale Bank 5790/18 Aanneming

  Wetgevingsberaadslagingen (Openbare beraadslaging overeenkomstig artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende

de Europese Unie)

 • 3. 
  Diversen

  Voorliggende wetgevingsvoorstellen op het gebied van 5926/18 financiële diensten Informatie van het voorzitterschap Niet-wetgevingswerkzaamheden

 • 4. 
  Duurzame financiering: aanbevelingen van de 5882/18 deskundigengroep op hoog niveau 6019/18 Gedachtewisseling
 • 5. 
  Aanbeveling van de Raad betreffende de aan de Commissie te (*) 5940/1/18 REV 1 verlenen kwijting voor de begroting 2016 5940/18 ADD 1

  Aanneming

 • 6. 
  Conclusies van de Raad betreffende de begrotingsrichtsnoeren 5939/18 voor 2019

  Aanneming

Overheidsopdrachten en strategische investeringen 12941/17

Presentatie door de Commissie 12977/17

o

o o

p.m.:

Maandag 19 februari 2018

11:30 Macro-economische dialoog

15:00 Eurogroep

17:30 Eurogroep in inclusieve samenstelling

(*) Over dit punt kan een stemming worden gevraagd.

Delen

Inhoud

1.

Officiële agenda


2.

Raadsvergadering

3.

Raad Economische en Financiële Zaken (ECOFIN)

De raadsformatie Economische en Financiële Zaken (Ecofin) bestaat uit de ministers (of staatssecretarissen) van economische zaken en/of financiën van de lidstaten van de Europese Unie. De Ecofin-raad vergadert formeel één keer per maand. Ook informele bijeenkomsten zijn mogelijk.

4.

Relevante EU dossiers

5.

Meer over...

Delen

Terug naar boven