r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Parlement klaar voor onderhandelingen over herziening van het EU-asielstelsel

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op donderdag 16 november 2017.
  • Land van binnenkomst niet langer automatisch verantwoordelijk voor de behandeling van de asielaanvraag
  • Asielzoekers moeten over alle EU-landen worden gespreid. Alle EU-landen moeten medeverantwoordelijkheid voor opvang van asielzoekers op zich nemen.
  • Landen die weigeren, kunnen EU-middelen verliezen

Het Parlement staat klaar om onderhandelingen te beginnen met de Raad over een herziening van het asielstelsel om ervoor te zorgen dat asielzoekers eerlijk gespreid worden over de lidstaten.

Het Parlement steunt het mandaat van de commissie Burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken met 390 stemmen voor, 175 stemmen tegen en 44 onthoudingen. De leden van het Europees Parlement kunnen nu met de Raad in gesprek gaan, zodra de EU-lidstaten hun eigen onderhandelingspositie hebben bepaald.

De voorgestelde wijzigingen in de zogenaamde ‘Dublin-regels’ moeten de zwakke punten in het huidige systeem verhelpen en ervoor zorgen dat de EU-landen hun deel van de verantwoordelijkheid nemen voor de opvang van asielzoekers.

Met de hervorming zou het land waar een asielzoeker voor het eerst de EU binnenkomt, niet langer automatisch verantwoordelijk zijn voor de behandeling van de asielaanvraag. In plaats daarvan zouden asielzoekers over alle EU-landen moeten worden gespreid. Hiervoor zou een asielzoeker automatisch en snel naar een ander EU-land kunnen worden overgebracht.

Het Parlement wil het mogelijk maken om sancties op te leggen aan EU-lidstaten die hun aandeel asielzoekers niet opnemen. Een mogelijkheid is om hun toegang tot EU-middelen te beperken.

Quote

Parlementslid Cecilia Wikström (ALDE, SE) zei: "Nu het Parlement klaar is om onderhandelingen te beginnen, verzoek ik de Raad met klem om zo spoedig mogelijk een gemeenschappelijk standpunt in te nemen, zodat onderhandelingen met Parlement en Commissie kunnen beginnen en zo snel mogelijk een goed functionerend, echt nieuw Europees asielstelsel kan worden ingevoerd.”

Feiten

De Dublinverordening (Dublin II) is de EU-wetgeving die bepaalt welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielaanvraag. Het recht om asiel aan te vragen is vastgelegd in het Vluchtelingenverdrag van de Verenigde Naties (Genève, 1951), dat alle EU-lidstaten hebben ondertekend en in de EU-verdragen is opgenomen.

Het besluit van de commissie Burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken om inter-institutionele onderhandelingen met de Raad aan te vatten werd maandag aangekondigd bij de opening van de plenaire zitting. Aangezien er voor dinsdag om middernacht geen bezwaar was aangetekend door ten minste 76 leden, kunnen de onderhandelingen nu beginnen.


Delen

Terug naar boven