r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Debat Paradise Papers: EU-landen moeten hard optreden tegen belastingontwijking

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op dinsdag 14 november 2017.

Alle lidstaten zouden druk moeten uitoefenen om belastingafspraken af ​​te zwakken, zeiden de leden op dinsdag 14 november, toen ze reageerden op het 'Paradise Papers' belastingschandaal.

Belastingschandaal

"Paradise Papers" is het nieuwste lek van documenten waaruit blijkt hoe individuen en internationale bedrijven hun rijkdom verbergen en belastingverplichtingen belasting ontwijken.

De 13,4 miljoen gelekte bestanden van een offshore advocatenkantoor Appelby werden verwerkt door een internationaal consortium van onderzoeksjournalisten. Media wereldwijd begonnen in november met het publiceren van de ontdekte gegevens.

Niet de eerste keer

In april 2016 stonden de onthullingen van de ‘Panama Papers’ in de schijnwerpers. Gelekte documenten van advocatenkantoor Mossack Fonseca in Panama verschaften gedetailleerd inzicht in hoe politici, zakenmensen, criminelen en publieke figuren offshore-regelingen gebruiken om hun vermogen te verbergen voor publieke controle.

In 2014 toonde het LuxLeaks-schandaal aan hoe Luxemburg grote bedrijven een voorkeursbehandeling voor belastingen bood.

Plenair debat

Tijdens het debat concentreerden veel leden zich bij hun opmerkingen op de rol van de staat. "Ik hoop dat dit nieuwe lek de ogen heeft geopend van die lidstaten die de omvang van het probleem niet begrepen hebben," zei mederapporteur van het verslag over de Panama Papers, Petr Ježek (ALDE, CZ) .

'Waarom hebben we onderzoeksjournalisten nodig om dit allemaal te onthullen? Waar zijn de nationale belastingautoriteiten mee bezig?" vroeg Bernd Lucke (ECR, DE) zich af.

"De lekken zijn cruciaal voor goed geïnformeerde beleidsvorming en politieke beslissingen," zei Matti Maasikas namens de Raad. "Een rechtvaardiger belastingstelsel is wat de burgers van ons verwachten."

Pierre Moscovici, Eurocommissaris voor belastingen, zei dat hij geschokt is maar niet verrast over de onthullingen: "Al geruime tijd weten we dat multinationals en welgestelde belastingbetalers en banken samenwerken om allerlei soorten inkomsten uit het licht te houden."

"Als dit legaal is - zoals sommigen beweren - dan moeten we de wet veranderen met de hulp van dit Parlement," voegde Moscovici eraan toe.

Volgens Barbara Kappel (ENF, AT) heeft de EU de afgelopen jaren aanzienlijke vooruitgang geboekt. "Er zijn nu veel instrumenten beschikbaar om belastingontwijking te bestrijden en volgens mij zul je geen Europeanen vinden in de Paradise Papers behalve de Britten".

Een aantal leden benadrukte de benadeling van de samenleving door oneerlijke belastingpraktijken. "Het uitgebreide gebruik van achterpoortjes in belastingstelsels en het opzettelijk of onbedoeld creëren van speciale belastingafspraken schaden onze economie, de concurrentie en vergroten de ongelijkheid en als gevolg daarvan verliezen mensen het vertrouwen", legde Luděk Niedermayer (EPP, CZ) uit.

"Belastingontwijking ondermijnt niet alleen het openbare systeem, maar ook de democratie," liet Philippe Lamberts (Groenen/EVA, BE) weten.

Een ding dat gedaan moet worden, is het benadelen van degenen die de belastingontduiking mogelijk maken. "De bevoegde autoriteiten moeten vergunningen opschorten of intrekken van financiële instellingen en adviseurs die medeplichtig zijn aan het organiseren van belastingontduiking," vond Gianni Pittella (S&D, IT) .

"Hoe lang gaan we dit tolereren zonder afschrikkingsmiddelen en sancties zoals het verwijderen van professionele vergunningen en bankvergunningen? Zolang we dat niet doen, zullen we belastingontwijking en -ontduiking niet aanpakken," zei Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL, ES).

Nigel Farage (EFDD, UK) sprak over legitieme investeringen. "Als je mensen volledig verbiedt geld te steken - in veel gevallen legitieme investeringen - in de Britse Maagdeneilanden of de Bahama's of ergens anders - verbied dan ook de verkoop van belastingvrije sigaretten."

Het werk van het Parlement

Al sinds de start van de economische en financiële crisis hebben de leden gestreden tegen oneerlijke belastingpraktijken waardoor staten broodnodige middelen moeten ontberen.

In het Parlement zijn de parlementaire commissies voor Economische en monetaire zaken, Juridische zaken en Burgerlijke vrijheden belast met de behandeling van wetgevingsinitiatieven van de Commissie op het gebied van belastingen. De EU-richtlijn ter bestrijding van het witwassen van geld en regels voor multinationals om hun belastinginformatie openbaar te maken, zijn voorbeelden van de werkzaamheden van het Parlement op wetgevingsgebied. Eind 2015 keurde het Parlement aanbevelingen goed om agressieve fiscale planning van ondernemingen te bestrijden.

De geavanceerde praktijken van belastingafspraken van sommige lidstaten leidde tot de oprichting van twee bijzondere parlementaire commissies op dit gebied. Bedrijven zoals Google, Apple, IKEA en McDonald's legden hun belastingpraktijken uit tijdens de hoorzittingen georganiseerd door deze commissies.

Een zwarte lijst van belastingparadijzen en sancties tegen niet-coöperatieve belastingjurisdicties zijn enkele voorbeelden van wat het eindverslag van de tweede commissie omvatte.

Een enquêtecommissie werd opgericht na de onthullingen van de 'Panama Papers' en eind december zal over het eindverslag plenair worden gestemd. Sommige lidstaten hebben witwassen en belastingontduiking niet bestreden, benadrukt het verslag.

Het creëren van een gelijk speelveld tussen de lidstaten en het ontmoedigen van schimmige belastingafspraken is een prioriteit voor het Europees Parlement. In dit dossier wordt al het laatste nieuws verzameld.

Find out more

Productinformatie

REF.: 20171110STO87807

Gecreëerd: 14-11-2017 - 15:47


Terug naar boven