r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Raad van de Europese Economische Ruimte, 14 november 2017 - Voornaamste resultaten

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op dinsdag 14 november 2017, 12:31.

Voornaamste resultaten

48e zitting van de Raad van de Europese Economische Ruimte (EER)

De EU-zijde werd geleid door de heer Sven Mikser, minister van Buitenlandse Zaken van Estland. De zitting werd voorgezeten door mevrouw Aurelia Frick, minister van Buitenlandse Zaken van Liechtenstein. Zij werd vergezeld door de heer Guðlaugur Þór Þórðarson, minister van Buitenlandse Zaken van IJsland, en mevrouw Marit Berger Røsland, minister van EER- en EU-aangelegenheden van Noorwegen.

De EER-Raad heeft het algemene functioneren van de EER-Overeenkomst geëvalueerd en conclusies ter zake aangenomen. Met name de samenwerking tussen de EU en de EER-EVA-staten (IJsland, Liechtenstein en Noorwegen) in het kader van de EER-Overeenkomst werd tegen het licht gehouden. De EER-Raad hield ook een debat over maatregelen om de Europese data-economie te ontwikkelen.

De EER-Raad erkende de belangrijke rol die de EER-Overeenkomst speelt bij het bevorderen van de economische integratie tussen de EU en de EER-EVA-staten.

Politieke dialoog

Vóór de zitting van de EER-Raad vond een informele politieke dialoog met de EER-EVA-staten plaats. De besprekingen gingen vooral over de gevolgen van de terugtrekking van het VK uit de EU voor de EER-Overeenkomst, en over het Oostelijk Partnerschap.

Voortgangsverslag van het Gemengd Comité van de EER aan de 48e zitting van de EER-Raad Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN

Ontwerpnotulen van de 47e EER-Raad van 16 mei 2017 Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN

Pagina van de EER-Raad op de EVA-website Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN

Informatie over de zitting

Brussel

14 november 2017


Delen

Terug naar boven