r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo Afstudeer hoed man met tas twitter

IMF: Europa moet doorpakken met hervormingen

maandag 13 november 2017, 10:00
Christine Lagarde, Managing Director of the International Monetary Fund (IMF), on the ...
Bron: European Commission

WASHINGTON (ANP) - Het gaat weer de goede kant op met het economisch herstel in Europa. Toch moeten overheden volgens het Internationaal Monetair Fonds (IMF) verder gaan met hervormingen om hun economieën goed voor te bereiden op tijden dat het mogelijk weer wat minder gaat.

Vergrijzing van de bevolking, de dreiging van protectionisme, mogelijke economische problemen in China en diplomatieke spanningen kunnen op termijn nog wel eens druk op de ketel gaan zetten, staat in een nieuw rapport van de belangrijke internationale organisatie.

Verder blijft de groei van de productiviteit in de meest ontwikkelde economieën enigszins achter en zijn er nog altijd verschillende zwakke banken, wat risico’s met zich meebrengt.

Het economische plaatje ziet er voorlopig nog wel gunstig uit. Volgens de rekenmeesters uit Washington was er in Europa als geheel vorig jaar sprake van 1,7 procent groei. Dit jaar trekt die groei waarschijnlijk aan naar 2,4 procent en voor volgend jaar wordt een plus van 2,1 procent voorzien.

Het IMF vindt dat beleidsmakers gebruik zouden moeten maken van dit gunstige economische klimaat om de nodige hervormingen door te voeren. Belastingsystemen zouden bijvoorbeeld zo moeten worden ingericht dat ze de werkgelegenheid en productiviteit zo goed mogelijk bevorderen.

Op Europees niveau betekent een en ander vooral verder gaan met het geplande proces om een bankenunie en een soort gemeenschappelijke kapitaalmarkt op te zetten. Per land afzonderlijk heeft het fonds ook adviezen klaar die bijdragen aan een stabiele ontwikkeling van de economie.

Zo doen België, Frankrijk en Italië er goed aan om voorzichtig hun financiën wat beter op orde te brengen. Duitsland zou extra geld moeten steken in infrastructuur en de integratie van vluchtelingen en Zweden moet wat meer doen aan de huizenmarkt.

Het belangrijkste specifieke advies voor Nederland in het rapport betreft het opvoeren van de investeringen in onderzoek en onderwijs, om de economie nog wat extra aan te jagen. Dat heeft het IMF eerder ook al eens gezegd. Volgens het fonds heeft Nederland hier voldoende ruimte voor in de begroting.

Delen

Terug naar boven