r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Tweede Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (JV)

Deze vaste Tweede Kamercommissie houdt zich bezig met beleidsonderwerpen en wetgeving op het terrein van justitie, veiligheid en de rechtelijke macht. De commissie overlegt daartoe geregeld met de bewindspersonen voor Justitie en Veiligheid.

Meer in het bijzonder gaat het om:

 • wetgevingskwaliteit, Algemene wet bestuursrecht
 • strafvordering, aanpak recidive
 • het gevangeniswezen, TBS-inrichtingen, jeugdinrichtingen
 • familie- en jeugdrecht
 • rechtelijke organisatie, juridische beroepen
 • slachtofferhulp, rechtsbijstand
 • politie
 • criminaliteitsbeleid
 • terrorismebestrijding
 • adoptie
 • kansspelen
 • auteursrecht
 • bescherming persoonsgegevens
 • vreemdelingen- en asielbeleid

Tevens bereidt deze commissie de plenaire behandeling voor van de jaarlijkse begroting van het ministerie van Justitie en Veiligheid en de wetsvoorstellen behorende bij dit ministerie.

Voorzitter is P.H. (Paul) van Meenen. Ondervoorzitter is F.W. (Frank) Futselaar. Griffier is Mw. B. Hessing-Puts.

1.

Leden

nr.fotonaam Kamerlidfractie
1Azarkan Msc, Drs. F.DENK
2Becker MA, B.VVD
3Boer, Dr. M.G.W. denD66
4Kathalijne BuitenwegBuitenweg, Dr. K.M.GL
5Dam, Mr. Ch.J.L. vanCDA
6Nico DrostDrost, N.CU
7Fritsma, Drs. S.R.PVV
8Afbeelding Gent, Dr. T. vanGent, Dr. T. vanVVD
9Groothuizen, Mr. M.D66
10Afbeelding Helder, Mr. L.M.J.S.Helder, Mr. L.M.J.S.PVV
11Hiddema, Mr. Th.U.FvD
12Kooten-Arissen LLB, F.M. vanPvdD
13Krol, H.C.M.50PLUS
14Kuik, Mr. A.CDA
15Kuiken, Drs. A.H.PvdA
16Laan-Geselschap, Drs. A.J.M.VVD
17Markuszower, Mr. G.PVV
18Nispen, Mr. M. vanSP
19Ojik, Drs. A. vanGL
20Raak, Dr. A.A.G.M. vanSP
21Staaij, Mr. C.G. van derSGP
22Toorenburg, Dr. M.M. vanCDA
23Verhoeven, Drs. K.D66
24Jeroen van WijngaardenWijngaarden, Mr. J. vanVVD

2.

Plaatsvervangende leden

nr.fotonaam Kamerlidfractie
1Baudet, Dr. Th.H.Ph. FvD
2Bergkamp, Drs .V.A.D66
3Bisschop, Dr. R.SGP
4Bosman, A.VVD
5Dijck, Ir. A.P.C. vanPVV
6Dijk, Drs. J.J. vanSP
7Diks, L.I.GL
8El Yassini, Z.VVD
9Futselaar, Drs. F.W.SP
10Graaf, M. dePVV
11Ir. W.R. (Wybren) van HagaHaga, Ir. W. R. vanVVD
12Heerma, P.E.CDA
13Helvert, Drs. M.J.F. vanCDA
14Koerhuis, Drs. D.A.N.VVD
15Tunahan KuzuKuzu, Drs. T.DENK
16Lange, Drs. L.A. deVVD
17Maeijer MA, V.PVV
18Meenen, Drs. P.H. vanD66
19Gerrit-Jan van OtterlooOtterloo, G.J.P. van50PLUS
20Özütok, Drs. N.GL
21Lammert van RaanRaan, Drs. L. vanPvdD
22Rog, M.R.J.CDA
23Sjoerdsma MSc, Sj.W.D66
24Voordewind, Drs. J.S.CU

Terug naar boven