r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IW)

Deze vaste Tweede Kamercommissie houdt zich bezig met beleid voor wegen, werken, natuur en water.

Meer in het bijzonder gaat het daarbij om

  • transport
  • wegenbeleid, infrastructuur
  • waterbeleid
  • bodem
  • luchtvaart
  • openbaar vervoer en spoor
  • fietsbeleid
  • Planbureau leefomgeving, KNMI, nucleaire veiligheid

Tevens bereidt de commissie de plenaire behandeling voor van de jaarlijkse begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de wetsvoorstellen behorende bij dit ministerie.

Voorzitter is T.C. (Tjeerd) de Groot. Ondervoorzitter is F.B. (Fahid) Minhas. Griffier is Mw. J. Rijkers.

Delen

Terug naar boven