r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Nauwere defensiesamenwerking binnen EU

Met dank overgenomen van Tweede Kamer der Staten Generaal (Tweede Kamer), gepubliceerd op maandag 6 november 2017.

De commissie voor Defensie spreekt op dinsdag 7 november met minister Bijleveld over de agenda van de EU-defensieraad die op maandag 13 november in Brussel is gepland. De ministers zullen, samen met de ministers van Buitenlandse Zaken, de voortgang op het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid bespreken. In concreto gaat het dan om de oprichting van een Europees Defensiefonds en de intensievere samenwerking op defensieterrein waartoe een kopgroep van lidstaten binnen de EU zou kunnen besluiten. Deze nauwere samenwerking wordt Permanent Gestructureerde Samenwerking genoemd, ook wel bekend onder de afkorting 'PESCO'.

Tot slot zullen de ministers van Defensie in aanwezigheid van de Secretaris-Generaal van de NAVO, de heer Stoltenberg, spreken over de samenwerking tussen EU en NAVO. De projecten en werkzaamheden van beide internationale organisaties worden meer en beter op elkaar afgestemd om tot een hogere graad van doelmatigheid en doeltreffendheid te komen.

  • 07/11: Algemeen overleg EU-Defensieraad d.d. 14 november 2017

Delen

Terug naar boven