r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo Afstudeer hoed man met tas twitter

EU-Albania Stabilisation and Association Council, Brussel

Atomium in Brussel.
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 15 november 2017
plaats Brussel, België
aanwezigen F. (Federica) Mogherini e.a.

Voornaamste agendapunten

De 9e Stabilisatie- en Associatieraad EU-Albanië zal de stand van de betrekkingen tussen beide partijen bespreken in het kader van het stabilisatie- en associatieproces.

De zitting volgt op de vergadering van het Stabilisatie- en Associatiecomité van oktober 2017 en de vergaderingen van de diverse subcomités die sinds de vorige Stabilisatie- en Associatieraad zijn gehouden.

Wat de betrekkingen in het kader van het stabilisatie- en associatieproces betreft, zullen de deelnemers zich buigen over:

  • de pretoetredingsstrategie, met aandacht voor de politieke en economische criteria, het acquis en financiële samenwerking
  • de betrekkingen in het kader van de Stabilisatie- en Associatieovereenkomst

De vertegenwoordigers van de Europese Unie en Albanië zullen ook van gedachten wisselen over de ontwikkelingen in de Westelijke Balkan.


1.

Meer over...

Delen

Terug naar boven