r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Plenaire vergadering Europees Parlement, Straatsburg

Europees parlement in Brussel
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 15 november 2018 09:00 - 16:00
plaats Straatsburg, Frankrijk
locatie Louise Weiss (LOW) Toon locatie
zaal plenaire zaal
organisatie Europees Parlement (EP)

09:00 - 11:50   Debatten      

 

34

Deadline

 

point

Zorgdiensten in de EU ter bevordering van gendergelijkheid

Verslag:  Sirpa Pietikäinen (A8-0352/2018)

Verslag over zorgdiensten in de EU ter bevordering van gendergelijkheid

[2018/2077(INI)]

Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid

47

Deadline

 

point

Ziekte van Lyme (borreliose)

Mondelinge vraag - [2018/2774(RSP)]

         

Alojz Peterle, Daciana Octavia Sârbu, Jadwiga Wiśniewska, Frédérique Ries, Merja Kyllönen, Michèle Rivasi, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn (O-000088/2018 - B8-0417/2018)

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

Commissie

Ziekte van Lyme (borreliose)

     

point

Debatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (artikel 135 van het Reglement)

81

Deadline

   

-

Vietnam, met name de situatie van politieke vluchtelingen

[2018/2925(RSP)]

RC-B8-0526/2018, B8-0526/2018, B8-0527/2018, B8-0529/2018, B8-0530/2018, B8-0531/2018, B8-0540/2018

82

Deadline

   

-

De mensenrechtensituatie in Cuba

[2018/2926(RSP)]

RC-B8-0528/2018, B8-0528/2018, B8-0532/2018, B8-0534/2018, B8-0537/2018, B8-0541/2018, B8-0543/2018

83

Deadline

   

-

De mensenrechtensituatie in Bangladesh

[2018/2927(RSP)]

RC-B8-0533/2018, B8-0533/2018, B8-0535/2018, B8-0536/2018, B8-0538/2018, B8-0539/2018, B8-0542/2018, B8-0544/2018

12:00 - 14:00   STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen      

 

9

   

vote

Ontwerpresoluties over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (artikel 135 van het Reglement)

87

 

***I

vote

Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie

Verslag:  Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie

[COM(2017)0797 - C8-0006/2018 - 2017/0355(COD)]

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

Besluit van de commissie om onderhandelingen te beginnen - Artikel 69 quater

56

Deadline

***I

vote

Rechten en verplichtingen van reizigers in het treinverkeer

Verslag:  Bogusław Liberadzki (A8-0340/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de rechten en verplichtingen van reizigers in het treinverkeer (herschikking)

[COM(2017)0548 - C8-0324/2017 - 2017/0237(COD)]

Commissie vervoer en toerisme

62

Deadline

***I

vote

Persistente organische verontreinigende stoffen

Verslag:  Julie Girling (A8-0336/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende persistente organische verontreinigende stoffen (herschikking)

[COM(2018)0144 - C8-0124/2018 - 2018/0070(COD)]

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

34

Deadline

 

vote

Zorgdiensten in de EU ter bevordering van gendergelijkheid

Verslag:  Sirpa Pietikäinen (A8-0352/2018)

Verslag over zorgdiensten in de EU ter bevordering van gendergelijkheid

[2018/2077(INI)]

Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid

47

Deadline

 

vote

Ontwerpresolutie - Ziekte van Lyme (borreliose)

[2018/2774(RSP)]

B8-0514/2018

15:00 - 16:00   Debatten      

 

51

Deadline

 

point

De rol van de Duitse dienst voor jeugdzorg (Jugendamt) in grensoverschrijdende familiegeschillen

Verklaring van de Commissie

[2018/2856(RSP)]

De stemming vindt tijdens de volgende vergaderperiode plaats


Inhoud

1.

Plenaire vergadering Europees Parlement

2.

Europees Parlement (EP)

Het Europees Parlement (EP) vertegenwoordigt ruim 450 miljoen Europeanen en bestaat momenteel uit 705 afgevaardigden (inclusief voorzitter). Nederland heeft 29 zetels in het Europees Parlement. Het Europees Parlement wordt geacht een stem te geven aan de volkeren van de 27 landen die aan de Unie deelnemen, en vooral te letten op het belang van de Unie in zijn geheel.

De leden van het Europees Parlement worden om de vijf jaar rechtstreeks gekozen door de burgers van de Europese Unie. De volgende verkiezingen zijn in 2024. Het Parlement debatteert op basis van voorstellen van de Europese Commissie en kan daarbij wijzigingen voorstellen, waarna het Parlement samen met de Raad van de Europese Unie een beslissing over deze voorstellen neemt.

3.

Relevante EU dossiers

4.

Meer over...

Terug naar boven