r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Plenaire vergadering Europees Parlement, Straatsburg

Europees parlement in Brussel
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 14 november 2018 09:00 - 23:00
plaats Straatsburg, Frankrijk
locatie Louise Weiss (LOW) Toon locatie
zaal plenaire zaal
aanwezigen V. (Violeta) Bulc e.a.
organisatie Europees Parlement (EP)

09:00 - 11:20   Debatten      

 
     

point

Gecombineerde behandeling - Telecommunicatiepakket

18

Deadline

***I

 

-

Europees wetboek voor elektronische communicatie

Verslag:  Pilar del Castillo Vera (A8-0318/2017)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het Europees wetboek voor elektronische communicatie (herschikking)

[COM(2016)0590 - C8-0379/2016 - 2016/0288(COD)]

Commissie industrie, onderzoek en energie

17

Deadline

***I

 

-

Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie

Verslag:  Evžen Tošenovský (A8-0305/2017)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie

[COM(2016)0591 - C8-0382/2016 - 2016/0286(COD)]

Commissie industrie, onderzoek en energie

63

Deadline

***I

point

CO2-emissienormen voor nieuwe zware bedrijfsvoertuigen

Verslag:  Bas Eickhout (A8-0354/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad

tot vaststelling van CO2-emissienormen voor nieuwe zware bedrijfsvoertuigen

[COM(2018)0284 - C8-0197/2018 - 2018/0143(COD)]

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

11:30 - 12:00   Plechtige vergadering      

 

70

   

point

Toespraak van Cyril Ramaphosa, president van de Republiek Zuid-Afrika

12:00 - 12:30   (Uitreiking van de LUX-prijs)      

 

71

   

point

(Uitreiking van de LUX-prijs)

12:30 - 14:30   STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen      

 

25

Deadline

 

vote

Tussentijds verslag over het meerjarig financieel kader 2021-2027 - Standpunt van het Parlement met betrekking tot een akkoord

Interimverslag:  Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez (A8-0358/2018)

Tussentijds verslag over het meerjarig financieel kader 2021-2027 - Standpunt van het Parlement met betrekking tot een akkoord

[2018/0166R(APP)]

Begrotingscommissie

64

 

*

vote

Staatssteunregels: nieuwe soorten staatssteun

Verslag:  Sander Loones (A8-0315/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2015/1588 van de Raad van 13 juli 2015 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op bepaalde soorten van horizontale steunmaatregelen

[COM(2018)0398 - C8-0316/2018 - 2018/0222(NLE)]

Commissie economische en monetaire zaken

13

   

vote

Wapenuitvoer: uitvoering van gemeenschappelijk standpunt 2008/944/GBVB

Verslag:  Sabine Lösing (A8-0335/2018)

Verslag over wapenuitvoer: uitvoering van gemeenschappelijk standpunt 2008/944/GBVB

[2018/2157(INI)]

Commissie buitenlandse zaken

38

Deadline

***I

vote

Toekenning van bevoegdheden aan mededingingsautoriteiten en waarborging van de goede werking van de interne markt

Verslag:  Andreas Schwab (A8-0057/2018)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot toekenning van bevoegdheden aan de mededingingsautoriteiten van de lidstaten voor een doeltreffendere handhaving en ter waarborging van de goede werking van de interne markt

[COM(2017)0142 - C8-0119/2017 - 2017/0063(COD)]

Commissie economische en monetaire zaken

18

Deadline

***I

vote

Europees wetboek voor elektronische communicatie

Verslag:  Pilar del Castillo Vera (A8-0318/2017)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het Europees wetboek voor elektronische communicatie (herschikking)

[COM(2016)0590 - C8-0379/2016 - 2016/0288(COD)]

Commissie industrie, onderzoek en energie

17

Deadline

***I

vote

Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie

Verslag:  Evžen Tošenovský (A8-0305/2017)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie

[COM(2016)0591 - C8-0382/2016 - 2016/0286(COD)]

Commissie industrie, onderzoek en energie

63

Deadline

***I

vote

CO2-emissienormen voor nieuwe zware bedrijfsvoertuigen

Verslag:  Bas Eickhout (A8-0354/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad

tot vaststelling van CO2-emissienormen voor nieuwe zware bedrijfsvoertuigen

[COM(2018)0284 - C8-0197/2018 - 2018/0143(COD)]

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

65

Deadline

 

vote

Noodzaak van een allesomvattend mechanisme voor democratie, rechtsstaat en grondrechten

Ontwerpresoluties

[2018/2886(RSP)]

B8-0523/2018, B8-0524/2018

Debat: Dinsdag 23 oktober 2018

57

Deadline

 

vote

Uitvoering van de associatieovereenkomst tussen de EU en Georgië

Verslag:  Andrejs Mamikins (A8-0320/2018)

Verslag over de uitvoering van de associatieovereenkomst tussen de EU en Georgië

[2017/2282(INI)]

Commissie buitenlandse zaken

58

Deadline

 

vote

Uitvoering van de associatieovereenkomst tussen de EU en Moldavië

Verslag:  Petras Auštrevičius (A8-0322/2018)

Verslag over de uitvoering van de associatieovereenkomst tussen de EU en Moldavië

[2017/2281(INI)]

Commissie buitenlandse zaken

12

Deadline

 

vote

Humanitaire visa

Verslag:  Juan Fernando López Aguilar (A8-0328/2018)

Verslag met aanbevelingen aan de Commissie betreffende humanitaire visa

[2017/2270(INL)]

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

15:00 - 23:00   Debatten      

 

80

   

point

De EU weerbaarder maken tegen de invloed van buitenlandse spelers op de komende Europese verkiezingscampagne

Actualiteitendebat (artikel 153 bis van het Reglement)

[2018/2919(RSP)]

56

Deadline

***I

point

Rechten en verplichtingen van reizigers in het treinverkeer

Verslag:  Bogusław Liberadzki (A8-0340/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de rechten en verplichtingen van reizigers in het treinverkeer (herschikking)

[COM(2017)0548 - C8-0324/2017 - 2017/0237(COD)]

Commissie vervoer en toerisme

62

Deadline

***I

point

Persistente organische verontreinigende stoffen

Verslag:  Julie Girling (A8-0336/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende persistente organische verontreinigende stoffen (herschikking)

[COM(2018)0144 - C8-0124/2018 - 2018/0070(COD)]

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

85

   

point

Onafhankelijkheid van statistische autoriteiten in de Europese Unie en de zaak van Andreas Georgiou

Verklaringen van de Raad en de Commissie

[2018/2930(RSP)]

69

   

point

Europese veiligheid en de toekomst van het INF-verdrag

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid

[2018/2907(RSP)]

77

   

point

EU-respons op de migrantenkaravaan uit Midden-Amerika aan de Mexicaanse grens

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid

[2018/2920(RSP)]

79

   

point

De extraterritoriale effecten van Amerikaanse sancties jegens Iran op Europese ondernemingen

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid

[2018/2922(RSP)]


Inhoud

1.

Plenaire vergadering Europees Parlement

2.

Europees Parlement (EP)

Het Europees Parlement (EP) vertegenwoordigt ruim 450 miljoen Europeanen en bestaat momenteel uit 705 afgevaardigden (inclusief voorzitter). Nederland heeft 29 zetels in het Europees Parlement. Het Europees Parlement wordt geacht een stem te geven aan de volkeren van de 27 landen die aan de Unie deelnemen, en vooral te letten op het belang van de Unie in zijn geheel.

De leden van het Europees Parlement worden om de vijf jaar rechtstreeks gekozen door de burgers van de Europese Unie. De volgende verkiezingen zijn in 2024. Het Parlement debatteert op basis van voorstellen van de Europese Commissie en kan daarbij wijzigingen voorstellen, waarna het Parlement samen met de Raad van de Europese Unie een beslissing over deze voorstellen neemt.

3.

Relevante EU dossiers

4.

Meer over...

Terug naar boven