r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo Afstudeer hoed man met tas twitter

Oostenrijks voorzitterschap Europese Unie 2e helft 2018

vlag Oostenrijk wapperend

Van 1 juli tot en met 31 december 2018 vervult Oostenrijk het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie. Oostenrijk volgt hiermee Bulgarije op. Oostenrijk was al twee keer eerder voorzitter van de Raad, in 1998 en 2006.

De prioriteiten van het Oostenrijks voorzitterschap sluiten aan bij de gemeenschappelijke doelen van een zogenoemde trojka, die Oostenrijk samen met Bulgarije en Estland vormt. Die doelen zijn met name gericht op Europese veiligheid, het versterken van de Europese buitengrenzen, economische groei en versterking van het concurrentievermogen. Het Oostenrijks voorzitterschap moet daarnaast een aantal uitdagingen op Europees niveau in goede banen leiden. Zo wordt tijdens het voorzitterschap onderhandeld over de Europese meerjarenbegroting en over de Brexit.

Het motto van het Oostenrijks voorzitterschap is 'A Europe that protects'. Drie beleidsgebieden binnen dat thema krijgen tijdens het voorzitterschap extra aandacht.

Delen

Inhoud

1.

Prioriteiten Oostenrijks voorzitterschap

De drie beleidsgebieden die extra aandacht krijgen van het Oostenrijks voorzitterschap zijn:

  • 1. 
    veiligheid en de bestrijding van illegale migratie
  • 2. 
    welvaart en concurrentiekracht door middel van digitalisatie
  • 3. 
    stabiliteit in de buurlanden - toenadering tot de Balkanlanden

2.

Meer informatie

Delen

Terug naar boven