r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

20 lidstaten bevestigen de instelling van een Europees Openbaar Ministerie

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op donderdag 12 oktober 2017.

De verordening tot instelling van het Europees Openbaar Ministerie (EOM) is op 12 oktober aangenomen door de lidstaten die deelnemen aan de nauwere samenwerking inzake het EOM. Het EOM zal worden belast met het onderzoek naar en het vervolgen en voor de rechter brengen van daders van strafbare feiten die de financiële belangen van de Unie schaden. Hier zullen de Europese en nationale rechtshandhavingsinspanningen ter bestrijding van EU-fraude gebundeld worden.

"De instelling van het Europees Openbaar Ministerie is een belangrijke stap op het gebied van Europese justitiële samenwerking, en zal bijdragen tot een betere bescherming van het geld van onze belastingbetalers. Zelfs wanneer criminelen over de grenzen heen actief zijn, kunnen wij er nu voor zorgen dat zij voor de rechter worden gebracht en dat het geld van de belastingbetaler wordt teruggevorderd."

Urmas Reinsalu, minister van Justitie van Estland

Het Centraal Openbaar Ministerie zal worden gevestigd in Luxemburg. De datum waarop het EOM zijn taken inzake onderzoek en vervolging zal opnemen, zal op voorstel van de Europees hoofdaanklager door de Commissie worden vastgesteld, zodra het EOM is ingesteld. Die datum is niet eerder dan 3 jaar na de inwerkingtreding van deze verordening.

Tot dusver nemen 20 lidstaten deel aan de nauwere samenwerking: België, Bulgarije, Cyprus, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Oostenrijk, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje en Tsjechië.


Delen

Terug naar boven