r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo Afstudeer hoed man met tas twitter

Nieuw kabinet wil toetreden tot Europees Openbaar Ministerie

dinsdag 10 oktober 2017, 14:46
Mark Rutter ondertekent Verklaring van Rome
Bron: The Council of the European Union

DEN HAAG (PDC) - Het kabinet Rutte-III wil meedoen aan het nieuw op te richten Europees Openbaar Ministerie (EOM) voor fraudezaken. Dat blijkt uit het vandaag gepresenteerde regeerakkoord van de partijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Tot nu toe koos Nederland ervoor niet deel te nemen aan het EOM.

In het regeerakkoord geeft het kabinet aan dat een Europese oplossing nodig is om grote grensoverschrijdende problemen aan te pakken. Zo pleit het kabinet voor een gezamenlijk Europees asielbeleid. Dat moet leiden tot een betere asielprocedure. Zo moet duidelijker omschreven worden wat een veilig derde land is, zodat opvang in de regio effectiever benut kan worden. Daarnaast zal het kabinet voldoen aan eerder gemaakte afspraken over het herverdelen van vluchtelingen. Lidstaten die hier niet aan voldoen zouden volgens het nieuwe kabinet gekort moeten worden op Europese subsidies.

Verder ziet het kabinet het belang in van een goed functionerende Europese Monetaire Unie (EMU). Hierin moet de nadruk worden gelegd op verstandig begrotingsbeleid van lidstaten. De formerende partijen vinden het gemeenschappelijk financieren van schulden van EU-lidstaten onwenselijk en zijn tegen het uitgeven van staatsobligaties voor gezamenlijke rekening, zogenoemde eurobonds.

Ook ziet het nieuwe kabinet geen perspectief in het voortzetten van de onderhandelingen over toetreding tot de EU van Turkije. Dit vanwege de ontwikkelingen die in Turkije plaatsvinden op het gebied van mensenrechten en rechtsstaat. Er wordt gestreefd naar een alternatieve vorm van samenwerking tussen de EU en Turkije.

Bron: Regeerakkoord

Delen

Terug naar boven