r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo Afstudeer hoed man met tas twitter

Voorlichtingsbijeenkomst over nieuwe Europese privacywetgeving: Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), Amsterdam

De Amsterdamse gemeente presenteert een slagzin op het Museumplein
wikipedia/Georges Jansoone
datum 15 november 2017 15:30 - 18:00
plaats Amsterdam
locatie Planetarium Amsterdam Kromwijkdreef 11, 1108 JA Amsterdam-Zuidoost Toon locatie
organisatie MKB Nederland (MKB)

Datum:

Woensdag 15 November 2017

Tijd:

15.30 tot 18.00 uur

Locatie:

Planetarium Amsterdam

Kromwijkdreef 11, 1108 JA Amsterdam-Zuidoost

Kosten:

€ 55,00 (excl. 21% btw) p.p.

DEZE BIJEENKOMST IS VOLGEBOEKT.

Deze voorlichtingsbijeenkomst wordt ook gehouden op: 16 november in Veldhoven | 

21 november in Oranjewoud | 28 november in Oosterbeek | 7 december in Den Haag

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in de gehele EU van toepassing. Deze verordening vervangt de huidige privacywet, de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Alle bedrijven en organisaties die werken met persoonsgegevens zullen zich moeten voorbereiden op deze AVG.

VNO-NCW en MKB-Nederland nodigen u graag uit voor één van de vijf regionale voorlichtingsbijeenkomsten over de AVG die wij de komende tijd organiseren.

De AVG bouwt inhoudelijk voort op de Wbp, maar intensiveert privacyrechten voor betrokkenen en breidt deze uit. Ook krijgen bedrijven en organisaties meer verantwoordelijkheden. De Europese privacytoezichthouders (in Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens) krijgen de mogelijkheid stevige boetes op te leggen bij overtredingen.  

Tijdens de voorlichtingsbijeenkomsten komen onder andere de volgende zaken aan bod: Wat zijn de belangrijkste uitgangspunten voor bescherming van persoonsgegevens en de naleving van de AVG? Op welke gronden mag uw bedrijf of organisatie persoonsgegevens verwerken? Wat is een Privacy Impact Assessment? Wanneer is een bewerkersovereenkomst nodig? Moet uw bedrijf of organisatie een functionaris voor de gegevensbescherming aanstellen? Moeten uw procedures ten aanzien van het documenteren en melden van datalekken herzien worden?

De diverse onderwerpen worden belicht door: de Autoriteit Persoonsgegevens, VNO-NCW – MKB-Nederland en een ondernemer die momenteel bezig is met de implementatie.

De toegangsprijs bedraagt € 55,00 (excl. 21% btw) per persoon. Dit bedrag wordt via een éénmalige machtiging van uw rekening afgeschreven. U wordt vriendelijk verzocht deze machtiging (zie antwoordformulier) te ondertekenen.

Deze bijeenkomst is volgeboekt. U kunt zich niet meer aanmelden.

Voor meer informatie

Kitty Dellemijn

dellemijn@vnoncw-mkb.nl  

070 349 03 74

Kort voor de bijeenkomst ontvangt u nog een bevestiging met aanvullende informatie.


Delen

Inhoud

1.

MKB Nederland (MKB)

Deze vereniging is de grootste belangenbehartiger van kleine en middelgrote ondernemingen in Nederland. Bij Koninklijke Vereniging MKB-Nederland zijn ruim 150.000 bedrijven en instellingen aangesloten, via 135 branche-organisaties, 250 regionale ondernemingsverenigingen en duizenden rechtstreeks aangesloten ondernemers. De vereniging probeert door middel van lobbyen invloed uit te oefenen op regionale, nationale en Europese politieke besluitvorming.

Naast haar lobby-activiteiten biedt MKB-Nederland informatie gericht op ondernemers en organiseert het informatie- en netwerkbijeenkomsten. MKB-Nederland is op nationaal niveau met drie zetels vertegenwoordigd in de Sociaal-Economische Raad en op Europees niveau met één zetel in het Economisch en Sociaal Comité.

2.

Meer over...

Delen

Terug naar boven