r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek
Niet/beperkt geactualiseerd na 25 oktober 2017.

Europese Raad 19-20 oktober 2017

Zaal in Europagebouw
Bron: The Council of the European Union

Op 19 en 20 oktober 2017 vond er een Europese Raad plaats. Alle regeringsleiders van de EU-lidstaten, de vaste voorzitter, de voorzitter van de Europese Commissie en de Hoge Vertegenwoordiger voor het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid kwamen bijeen.

Op de agenda stonden migratie, digitaal Europa, defensie, externe betrekkingen en de brexit.

1.

Conclusies

Migratie

De EU-leiders hebben gediscussieerd over de aanpak van de vluchtelingencrisis. De Europese Raad concludeerde dat de pragmatische aanpak moet worden voortgezet. De samenwerking met Turkije moet in stand blijven, de terugkeer van migranten wordt geïntensiveerd en er zullen vrijwillige hervestigingsregelingen voor asielzoekers worden toegepast. Daarnaast wordt de samenwerking met internationale partners zoals UNHCR en IOM versterkt en er gaat meer geld naar Afrika, voor duurzame ontwikkeling.

Digitaal Europa

De Europese Raad wil dat de EU volop gebruik gaat maken van de kansen van digitalisering, en inspeelt op nieuwe trends De overheid en de publieke sector moeten verder worden gedigitaliseerd. De Strategie voor een digitale interne markt moet uiterlijk eind 2018 in al haar onderdelen zijn voltooid. Verder streeft de Europese Raad ernaar in de hele EU 5G-netwerken vast te leggen en er moet een gezamenlijke aanpak van cyberbeveiliging komen

Defensie

De Europese raad moedigt lidstaten aan om intensiever samen te werken op het gebied van defensie. De lidstaten moeten zo snel mogelijk aangeven of zij deelnemen aan de permanente gestructureerde samenwerking (PESCO), zodat de PESCO voor het einde van 2017 kan beginnen.

Externe Betrekkingen

De Europese Raad heeft een debat gehouden over de betrekkingen met Turkije. Verder roept de Europese Raad Noord-Korea op om de resoluties van de Veiligheidsraad na te komen. De sancties van de EU tegen Noord-Korea blijven van kracht. De Europese Raad heeft nogmaals zijn steun uitgesproken voor het nucleaire akkoord met Iran.

Brexit

Er is vooruitgang geboekt op het gebied van burgerrechten en met betrekking tot Ierland. Het Verenigd Koninkrijk is nog te onduidelijk over haar financiële verplichtingen naar de EU. Toch roept de Europese Raad op om zo snel mogelijk over te gaan tot de tweede fase van de onderhandelingen.

Terug naar boven