r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Macron pleit voor Europese interventiemacht

dinsdag 26 september 2017, 18:09
gewijzigd
Emmanuel Macron
Bron: flickr/Ecole polytechnique Université Paris

PARIJS (ANP/RTR/DPA) - De Franse president Emmanuel Macron heeft dinsdag in Parijs gepleit voor een Europese interventiemacht met eigen budget voor optredens bij internationale conflicten. Bovendien moet er volgens hem een Europese dienst burgerbescherming komen die direct inzetbaar is bij natuurrampen.

Macron schetste in de Sorbonne-universiteit een soeverein, verenigd en democratisch Europa. ,,De opbouw daarvan is de enige weg. Een fragieler Europa wordt vandaag de dag overspoeld door golven van globalisering.'' De hervormingsgezinde president zei dat het Europees leger het komende decennium gestalte moet krijgen. Dat moet gepaard gaan met de ontwikkeling van een gezamenlijke, strategische doctrine. Hij stelde voor de nationale strijdkrachten alvast open te stellen voor militairen uit de andere lidstaten. Frankrijk is bereid het voortouw te nemen.

Macron toonde zich in zijn toespraak over de toekomst van Europa ook voorstander van een pan-Europees asielbureau om de procedures voor de opvang van vluchtelingen in de verschillende landen te versnellen en op elkaar af te stemmen. In dat plan past ook gemeenschappelijke financiering voor de integratie en training van geaccepteerde asielzoekers. Bovendien moet Europa meer gaan doen aan ontwikkelingshulp. ,,We mogen Afrika niet langer zien als bedreiging maar als partner.''

De milieuproblemen en de opwarming van de aarde moeten samen worden aangepakt. Macron acht een Europese CO2-belasting onvermijdelijk. Wat hem betreft worden er ook voor 2020 afspraken gemaakt over de verplichte onder- en bovengrens van de vennootschapsbelasting in de verschillende landen, waar de tarieven nu enorm uiteenlopen.

Ook vindt hij in navolging van voorzitter Jean-Claude Juncker van de Europese Commissie dat de eurozone een minister van Financiën moet krijgen. Dat is volgens hem een sleutel om de stabiliteit in een unie met een eenheidsmunt te garanderen en om economische klappen op te vangen. Macron acht het van het grootste belang dat de Europese jeugdwerkeloosheid wordt teruggebracht. Hij ziet het als uitdaging de Franse en Duitse markt volledig te integreren en beider wetgeving te harmoniseren.

Delen

Terug naar boven