r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Eerste zomer zonder roamingkosten: Europeanen profiteren van nieuwe regels

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op dinsdag 26 september 2017.

Deze zomer, de eerste zonder roamingkosten, is gebleken dat de Europeanen goed op de hoogte zijn van de nieuwe regels. Hun gedrag op vakantie in andere EU-landen is dan ook veranderd.

Volgens een Flash Eurobarometer-enquête die vandaag is gepubliceerd, ziet de overgrote meerderheid van de Europeanen de voordelen in van roaming zonder extra kosten. Dankzij de nieuwe EU-roamingregels, die sinds 15 juni 2017 van kracht zijn, kunnen consumenten in andere EU-landen bellen en surfen zonder extra kosten. Het is even duur als in eigen land. Uit de enquête blijkt dat 71% van de Europeanen op de hoogte is van de afschaffing van die kosten, en dat 72% ervan overtuigd is dat dit voor henzelf of voor hun kennissen voordeliger is. Van degenen die sinds 15 juni in het buitenland zijn geweest, is zelfs 86% op de hoogte van de nieuwe regels.

Andrus Ansip, commissaris voor de Digitale Eengemaakte Markt: "We zien dat mensen hun telefoon op reis in de EU graag gebruiken alsof ze thuis zijn. En mobiele providers investeren in netwerken om aan de toegenomen vraag te beantwoorden. Onze nieuwe EU-telecomregels moedigen dergelijke investeringen aan. Het Europees Parlement en de lidstaten zouden deze regels zo snel mogelijk moeten goedkeuren."

Mariya Gabriel, commissaris voor Digitale Economie en Samenleving: "Dit is nu een EU die het leven van de Europese burger concreet verbetert. Bellen en surfen alsof je thuis bent, het werkt: de consumenten waarderen het, het verbruik gaat omhoog en de vraag naar mobiele diensten op reis in andere EU-landen is erg groot. Het is goed voor de consumenten en goed voor de providers."

Reizigers passen hun gewoonten aan

De Flash Eurobarometer-enquête over roaming vond eind augustus plaats, na de vakantiepiek. De resultaten bewijzen dat mensen deze zomer - de eerste zomer zonder roamingkosten - hun mobiel in het buitenland al meer gebruiken.

  • Het percentage vakantiegangers dat in het buitenland net zo vaak mobiel surft als thuis, is dubbel zo hoog onder degenen die na 15 juni op reis zijn geweest (31%) als onder degenen die in de maanden daarvoor op reis gingen (15%).
  • Het percentage reizigers dat nooit mobiel surft, is na 15 juni gehalveerd (21%) in vergelijking met de maanden voor die datum (42%).
  • Het mobiele gebruik is over de hele lijn toegenomen. Minder reizigers schakelden hun mobieltje uit na 15 juni (12%) dan in de periode ervoor (20%).
  • Toch gebruikt 60% van alle ondervraagden zijn mobiele telefoon ook na 15 juni 2017 in andere EU-landen nog steeds minder dan in eigen land.

Dat de afschaffing van de extra kosten voor roaming het smartphonegebruik op reis heeft aangemoedigd, blijkt vooral uit een vergelijking met een Eurobarometer-enquête uit 2014. Toen lag het gebruik immers nog veel lager dan in de laatste maanden voor 15 juni 2017.

Providers zien dataverkeer en gesprekken toenemen

Providers van mobiele diensten zien nu al een verandering in het gedrag van reizigers op hun netwerken. Verschillende maatschappijen melden een enorme toename van het dataverkeer door reizigers, tot een veelvoud van het gebruik in de zomer van 2016 (tot zes keer zoveel, en soms meer). Nu stijgt het dataverbruik op de binnenlandse markten sowieso elk jaar, maar de stijging wordt dit jaar voor een groot deel toegeschreven aan de afschaffing van de roamingkosten. Ook het aantal telefoongesprekken vanuit het buitenland is gestegen, zij het minder uitgesproken. Mobiele providers in toeristische gebieden hebben dan ook grote investeringen gedaan om in te spelen op de toegenomen vraag van vakantiegangers.

Commissie blijft toepassing controleren

Na de eerste zomer zonder extra roamingkosten kunnen we vaststellen dat de mobiele providers zich over het algemeen aan de nieuwe regels houden. In nauw overleg met de voor handhaving bevoegde nationale toezichthouders blijft de Commissie de ontwikkelingen op de mobiele markten in de EU-landen op de voet volgen om te garanderen dat de providers zich aan de nieuwe regels blijven houden en de consument zonder extra kosten in andere EU-landen kan bellen, sms'en en surfen.

Achtergrond

Sinds 15 juni 2017 kunnen de Europeanen ook in andere EU-landen met hun mobiele telefoon bellen, sms'en en surfen zonder extra roamingkosten. Dit betekent dat zij hun mobieltje op reis net zo makkelijk kunnen gebruiken als in eigen land, zonder angst voor een hoge telefoonrekening.

Voor het zover was had de Commissie tien jaar lang geijverd voor het verlagen en uiteindelijk afschaffen van de toeslagen die klanten aan hun telecomaanbieder moeten betalen, wanneer zij hun mobiele toestellen in het buitenland gebruiken. Tussen 2007 en 2016 waren de roamingkosten al met meer dan 90% gedaald, met nog een laatste grote prijsverlaging in 2016. In 2015 gingen het Europees Parlement en de Raad op basis van een voorstel van de Commissie akkoord met de afschaffing van de roamingkosten voor mensen die reizen binnen de EU. Om dit voor elkaar te krijgen kwam de Europese Commissie, op verzoek van het Europees Parlement en de Raad, met een beleid inzake redelijk gebruik en een duurzaamheidsmechanisme (december 2016) en met voorstellen voor nieuwe groothandelstarieven voor roaming.

Meer informatie

Roaming online

Gezamenlijke verklaring van de drie EU-instellingen

Veelgestelde vragen

Algemene factsheet over de afschaffing van de roamingtarieven

Gedetailleerde factsheet: Hoe werkt het?

#roaming

IP/17/3241

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Delen

Terug naar boven