r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo Afstudeer hoed man met tas twitter

Bijeenkomst over circulaire economie, landbouw als voorbeeld, Leeuwarden

Leeuwarden, Oldehoven
datum 12 oktober 2017 16:00 - 18:30
plaats Leeuwarden
organisatie Europese Beweging Nederland (EBN)

Tijd

Donderdag 12 oktober 2017, 16:00 - 18:30

Toegang gratis.

Locatie

Grand Café Wouters

Sophialaan 5

Leeuwarden

Is het boerenparadijs in Nederland aan z’n einde gekomen? Of was het nooit een paradijs? De Europese Commissie heeft Nederland op fosfaatrantsoen gezet. Zonder nitraatderogatie moet de sector het misschien met een half miljoen koeien minder doen. Grondgebonden boeren en voorwaarden, gesteld uit de gedachte van de circulaire economie bepalen dit jaar de toekomst van een sector, waar Nederland als geheel vaak trots op is, maar die boeren soms met grote problemen opzadelt.

Agriton in Noordwolde ziet kansen. De kringloop van eten en gegeten worden en deze kringloop proberen te beheren in plaats van te beheersen is de gedachte achter het bedrijfsmodel dat Agriton al meer dan 25 jaar in praktijk brengt. Hoe kunnen we minimaal hetzelfde of beter produceren met een minimale beschadiging van het natuurlijk samenspel. Dan moet je je gaan verdiepen in de bodem. Niet composteren, maar fermenteren is een in de praktijk gebrachte gedachte achter dit bedrijfsmodel dat Jan Feersma Hoekstra nu al meer dan 25 jaar bepleit. Hij haalt zijn kennis daarover net zo lief uit Japan als uit Wageningen.

Jan Feersma Hoekstra (directeur van Agriton) is een gedreven spreker en fervent verdediger van bovenstaande aanpak. Die levert misschien geen pieken op korte termijn op, maar op de langere termijn is sprake van veel betere resultaten en opbrengsten voor een boerenbedrijf. Je moet de natuur zelf in de korte kringlopen van de landbouw toelaten, aldus Feersma Hoekstra.

Wat is de rol van Brussel in meer circulaire economie? Wat zou de Europese Commissie kunnen doen om de circulaire gedachte beter in praktijk te brengen? Wat kan de rol van Noord-Nederland zijn?

Na de inleiding is er ruimte voor vragen en debat.

Weblink

https://www.eventbrite.nl/e/tickets-netwerkbijeenkomst-over-circulaire-economie-landbouw-als-voorbeeld-37479051853


Delen

Inhoud

1.

Europese Beweging Nederland (EBN)

Dit is een zelfstandige en onafhankelijke netwerkorganisatie van burgers, maatschappelijke organisaties en bedrijven, die probeert het maatschappelijk debat over Europa te stimuleren en te organiseren. Daarvoor worden mensen en ideeën bij elkaar gebracht door het organiseren van netwerkbijeenkomsten, seminars en debatten. De EBN telt een kleine duizend individuele leden en enkele tientallen aangesloten organisaties, waaronder de meeste grote politieke partijen, werkgevers- en werknemersorganisaties en jongerenorganisaties.

De oprichting van de Europese Beweging in 1947 kwam voort uit het ideaal om de relaties tussen landen en volken op het Europese continent na de eerste en tweede wereldoorlog op een radicaal andere manier te organiseren. Nauwe samenwerking tussen de landen moest nieuwe geweldsconflicten voorkomen.

2.

Meer over...

Delen

Terug naar boven