r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo Afstudeer hoed man met tas twitter

Plenaire vergadering Europees Parlement, Straatsburg

Europees parlement in Brussel
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 14 juni 2018 09:00 - 16:00
plaats Straatsburg, Frankrijk
locatie Louise Weiss (LOW) Toon locatie
zaal plenaire zaal
organisatie Europees Parlement (EP)

09:00 - 11:50   Debatten      

 

83

   

point

Corruptiebestrijding

Mondelinge vraag - [2018/2735(RSP)]

         

Ingeborg Gräßle (O-000021/2018 - B8-0024/2018)

Commissie begrotingscontrole

Commissie

Corruptiebestrijding

     

point

Debatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (artikel 135 van het Reglement)

96

Deadline

   

-

Rusland, met name het geval van de politieke gevangene Oleg Sentsov

[2018/2754(RSP)]

RC-B8-0288/2018, B8-0288/2018, B8-0289/2018, B8-0290/2018, B8-0291/2018, B8-0296/2018

97

Deadline

   

-

De mensenrechtensituatie in Bahrein, met name het geval van Nabeel Rajab

[2018/2755(RSP)]

RC-B8-0280/2018, B8-0280/2018, RC-B8-0281/2018, B8-0281/2018, B8-0282/2018, B8-0283/2018, B8-0284/2018, B8-0286/2018, B8-0287/2018

98

Deadline

   

-

De situatie van de Rohingyavluchtelingen, met name de benarde positie van kinderen

[2018/2756(RSP)]

RC-B8-0292/2018, B8-0292/2018, B8-0293/2018, B8-0294/2018, B8-0295/2018, B8-0297/2018, B8-0298/2018

12:00 - 14:00   STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen      

 

9

   

vote

Ontwerpresoluties over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (artikel 135 van het Reglement)

10

   

vote

De structurele en financiële obstakels voor de toegang tot cultuur

Verslag:  Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0169/2018)

Verslag over de structurele en financiële obstakels voor de toegang tot cultuur

[2017/2255(INI)]

Commissie cultuur en onderwijs

36

Deadline

***I

vote

Evenredigheidsbeoordeling voorafgaand aan een nieuwe reglementering van beroepen

Verslag:  Andreas Schwab (A8-0395/2017)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende een evenredigheidsbeoordeling voorafgaand aan een nieuwe reglementering van beroepen

[COM(2016)0822 - C8-0012/2017 - 2016/0404(COD)]

Commissie interne markt en consumentenbescherming

87

Deadline

***I

vote

Het gebruik van gehuurde voertuigen zonder bestuurder voor het vervoer van goederen over de weg

Verslag:  Cláudia Monteiro de Aguiar (A8-0193/2018)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/1/EG betreffende het gebruik van gehuurde voertuigen zonder bestuurder voor het vervoer van goederen over de weg

[COM(2017)0282 - C8-0172/2017 - 2017/0113(COD)]

Commissie vervoer en toerisme

104

 

***I

vote

Handhavingsvoorschriften en specifieke regels voor het detacheren van bestuurders in de sector van het wegvervoer

Verslag:  Merja Kyllönen (A8-0206/2018)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/22/EG wat betreft de handhavingsvoorschriften en tot vaststelling van specifieke regels met betrekking tot Richtlijn 96/71/EG en Richtlijn 2014/67/EU voor de terbeschikkingstelling van bestuurders in de wegvervoersector

[COM(2017)0278 - C8-0170/2017 - 2017/0121(COD)]

Commissie vervoer en toerisme

Besluit van de commissie om onderhandelingen te beginnen - Artikel 69 quater

103

 

***I

vote

Wijziging van Verordening (EG) nr. 561/2006 met betrekking tot minimumeisen inzake maximale dagelijkse en wekelijkse rijtijden, minimale pauzes en dagelijkse en wekelijkse rusttijden en Verordening (EU) 165/2014 met betrekking tot plaatsbepaling door middel van tachografen

Verslag:  Wim van de Camp (A8-0205/2018)

[COM(2017)0277 - C8-0167/2017 - 2017/0122(COD)]

Commissie vervoer en toerisme

Besluit van de commissie om onderhandelingen te beginnen - Artikel 69 quater

102

 

***I

vote

Wijziging van Verordening (EG) nr. 1071/2009 en Verordening (EG) nr. 1072/2009 om ze aan te passen aan de ontwikkelingen in de sector

Verslag:  Ismail Ertug (A8-0204/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1071/2009 en Verordening (EG) nr. 1072/2009 teneinde ze aan te passen aan de ontwikkelingen in de sector

[COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD)]

Commissie vervoer en toerisme

Besluit van de commissie om onderhandelingen te beginnen - Artikel 69 quater

90

Deadline

 

vote

Bezwaar tegen Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/118 tot vaststelling van visserijgerelateerde instandhoudingsmaatregelen ter bescherming van het mariene milieu in de Noordzee

[2018/2614(DEA)]

B8-0299/2018

80

Deadline

 

vote

Bezette gebieden in Georgië tien jaar na de Russische invasie

Ontwerpresoluties

[2018/2741(RSP)]

RC-B8-0275/2018, B8-0275/2018, B8-0276/2018, B8-0277/2018, B8-0278/2018, B8-0279/2018, B8-0285/2018

50

Deadline

 

vote

Ontwerpresolutie - Onderhandelingen voor een nieuwe EU-ACS-Partnerschapsovereenkomst

[2018/2634(RSP)]

B8-0274/2018

64

Deadline

 

vote

Controle op de toepassing van het EU-recht in 2016

Verslag:  Kostas Chrysogonos (A8-0197/2018)

Verslag over controle op de toepassing van het EU-recht in 2016

[2017/2273(INI)]

Commissie juridische zaken

15:00 - 16:00   Uitgebreide interpellaties      

 
     

point

Uitgebreide interpellaties (artikel 130 ter van het Reglement)

100

     

-

O-000014/2018

B8-0028/2018

[2018/2721(RSP)]


Delen

Inhoud

1.

Plenaire vergadering Europees Parlement

2.

Europees Parlement (EP)

Het Europees Parlement (EP) vertegenwoordigt ruim een half miljard Europeanen en bestaat momenteel uit 750 afgevaardigden plus de voorzitter. Nederland heeft 26 zetels in het Europees Parlement. Het Europees Parlement wordt geacht een stem te geven aan de volkeren van de 28 landen die aan de Unie deelnemen, en vooral te letten op het belang van de Unie in zijn geheel.

De leden van het Europees Parlement worden om de vijf jaar rechtstreeks gekozen door de burgers van de Europese Unie. De volgende verkiezingen zijn in 2019. Het Parlement debatteert op basis van voorstellen van de Europese Commissie en kan daarbij wijzigingen voorstellen, waarna het Parlement samen met de Raad van de Europese Unie een beslissing over deze voorstellen neemt.

3.

Relevante EU dossiers

4.

Meer over...

Delen

Terug naar boven