r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo Afstudeer hoed man met tas twitter

Plenaire vergadering Europees Parlement, Straatsburg

Europees parlement in Brussel
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 13 juni 2018 09:00 - 23:00
plaats Straatsburg, Frankrijk
locatie Louise Weiss (LOW) Toon locatie
zaal plenaire zaal
aanwezigen M. (Mark) Rutte, A. (Antonio) Tajani, J.C. (Jean-Claude) Juncker e.a.
organisatie Europees Parlement (EP)

09:00 - 10:00   Debatten      

 

94

   

point

Een jaar na de ondertekening van de Overeenkomst van Istanbul: stand van zaken

Verklaringen van de Raad en de Commissie

[2018/2753(RSP)]

10:00 - 12:30   Debatten      

 

84

   

point

Debat met de minister-president van Nederland, Mark Rutte, over de toekomst van Europa

[2018/2728(RSP)]

12:30 - 14:30   STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen      

 

86

 

***

vote

Samenstelling van het Europees Parlement

Aanbeveling:  Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira (A8-0207/2018)

Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Europese Raad inzake de samenstelling van het Europees Parlement

[00007/2018 - C8-0216/2018 - 2017/0900(NLE)]

Commissie constitutionele zaken

68

 

***I

vote

Insolventieprocedures: bijgewerkte bijlagen bij de verordening

Verslag:  Tadeusz Zwiefka (A8-0174/2018)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vervanging van bijlage A bij Verordening (EU) 2015/848 betreffende insolventieprocedures

[COM(2017)0422 - C8-0238/2017 - 2017/0189(COD)]

Commissie juridische zaken

59

 

***

vote

Overeenkomst tussen de EU en IJsland betreffende extra voorschriften voor de buitengrenzen en visa voor 2014–2020

Aanbeveling:  Anders Primdahl Vistisen (A8-0196/2018)

Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en IJsland betreffende extra voorschriften met betrekking tot het instrument voor financiële steun voor de buitengrenzen en visa als onderdeel van het Fonds voor interne veiligheid voor de periode 2014–2020

[09228/2017 - C8-0101/2018 - 2017/0088(NLE)]

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

58

 

***

vote

Overeenkomst tussen de EU en Zwitserland betreffende extra voorschriften voor de buitengrenzen en visa voor 2014–2020

Aanbeveling:  Claude Moraes (A8-0195/2018)

Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Zwitserse Bondsstaat betreffende extra voorschriften met betrekking tot het instrument voor financiële steun voor de buitengrenzen en visa, als onderdeel van het Fonds voor interne veiligheid, voor de periode 2014–2020

[06222/2018 - C8-0119/2018 - 2018/0032(NLE)]

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

91

 

*

vote

Toepassing van de resterende bepalingen van het Schengenacquis over het Schengeninformatiesysteem in de Republiek Bulgarije en Roemenië

Verslag:  Monica Macovei (A8-0192/2018)

Verslag over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de inwerkingstelling van de resterende bepalingen van het Schengenacquis die betrekking hebben op het Schengeninformatiesysteem in de Republiek Bulgarije en in Roemenië

[15820/2017 - C8-0017/2018 - 2018/0802(CNS)]

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

57

   

vote

Cohesiebeleid en de circulaire economie

Verslag:  Davor Škrlec (A8-0184/2018)

Verslag over cohesiebeleid en de circulaire economie

[2017/2211(INI)]

Commissie regionale ontwikkeling

61

Deadline

***I

vote

Verdere macrofinanciële bijstand aan Oekraïne

Verslag:  Jarosław Wałęsa (A8-0183/2018)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot toekenning van verdere macrofinanciële bijstand aan Oekraïne

[COM(2018)0127 - C8-0108/2018 - 2018/0058(COD)]

Commissie internationale handel

18

Deadline

 

vote

De gemoderniseerde associatieovereenkomst tussen de EU en Chili

Verslag:  Charles Tannock (A8-0158/2018)

Verslag betreffende de aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid over de gemoderniseerde associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Chili

[2018/2018(INI)]

Commissie buitenlandse zaken

Artikel 108

20

Deadline

 

vote

Betrekkingen tussen de EU en de NAVO

Verslag:  Ioan Mircea Paşcu (A8-0188/2018)

Verslag over de betrekkingen tussen de EU en de NAVO

[2017/2276(INI)]

Commissie buitenlandse zaken

19

Deadline

 

vote

Cyberdefensie

Verslag:  Urmas Paet (A8-0189/2018)

Verslag over cyberdefensie

[2018/2004(INI)]

Commissie buitenlandse zaken

15:00 - 23:00   Debatten      

 

99

   

point

Onafhankelijkheid van de rechterlijke macht in polen

Verklaringen van de Raad en de Commissie

[2018/2761(RSP)]

Gevolgd door één sprekersronde fracties

101

   

point

Humanitaire noodsituaties in het Middellandse Zeegebied en solidariteit in de EU

Verklaringen van de Raad en de Commissie

[2018/2768(RSP)]

36

Deadline

***I

point

Evenredigheidsbeoordeling voorafgaand aan een nieuwe reglementering van beroepen

Verslag:  Andreas Schwab (A8-0395/2017)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende een evenredigheidsbeoordeling voorafgaand aan een nieuwe reglementering van beroepen

[COM(2016)0822 - C8-0012/2017 - 2016/0404(COD)]

Commissie interne markt en consumentenbescherming

50

Deadline

 

point

Onderhandelingen voor een nieuwe EU-ACS-Partnerschapsovereenkomst

Mondelinge vragen - [2018/2634(RSP)]

         

Linda McAvan (O-000043/2018 - B8-0025/2018)

Commissie ontwikkelingssamenwerking

Raad

Onderhandelingen over een nieuwe partnerschapsovereenkomst met de groep van Staten in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan

         

Linda McAvan (O-000044/2018 - B8-0026/2018)

Commissie ontwikkelingssamenwerking

Commissie

Onderhandelingen over een nieuwe partnerschapsovereenkomst met de groep van Staten in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan

82

   

point

Tenuitvoerlegging en follow-up van het EU-kader voor nationale strategieën voor integratie van de Roma

Verklaringen van de Raad en de Commissie

[2018/2743(RSP)]

63

   

point

Verbetering van het taalonderwijs en de wederzijdse erkenning van taalvaardigheden in de EU

Mondelinge vragen - [2018/2707(RSP)]

         

Cecilia Wikström (O-000055/2018 - B8-0029/2018)

Commissie verzoekschriften

Raad

Verbetering van taalverwerving en wederzijdse erkenning van talenkennis in de EU

         

Cecilia Wikström (O-000056/2018 - B8-0030/2018)

Commissie verzoekschriften

Commissie

Verbetering van taalverwerving en wederzijdse erkenning van talenkennis in de EU

92

   

point

Sluiting van de EU-markt voor ivoor om stroperij te bestrijden

Verklaring van de Commissie

[2018/2750(RSP)]

10

   

point

De structurele en financiële obstakels voor de toegang tot cultuur

Verslag:  Bogdan Andrzej Zdrojewski (A8-0169/2018)

Verslag over de structurele en financiële obstakels voor de toegang tot cultuur

[2017/2255(INI)]

Commissie cultuur en onderwijs


Delen

Inhoud

1.

Plenaire vergadering Europees Parlement

2.

Europees Parlement (EP)

Het Europees Parlement (EP) vertegenwoordigt ruim een half miljard Europeanen en bestaat momenteel uit 750 afgevaardigden plus de voorzitter. Nederland heeft 26 zetels in het Europees Parlement. Het Europees Parlement wordt geacht een stem te geven aan de volkeren van de 28 landen die aan de Unie deelnemen, en vooral te letten op het belang van de Unie in zijn geheel.

De leden van het Europees Parlement worden om de vijf jaar rechtstreeks gekozen door de burgers van de Europese Unie. De volgende verkiezingen zijn in 2019. Het Parlement debatteert op basis van voorstellen van de Europese Commissie en kan daarbij wijzigingen voorstellen, waarna het Parlement samen met de Raad van de Europese Unie een beslissing over deze voorstellen neemt.

3.

Relevante EU dossiers

4.

Meer over...

Delen

Terug naar boven