r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo Afstudeer hoed man met tas twitter

Plenaire vergadering Europees Parlement, Straatsburg

Europees parlement in Brussel
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 16 januari 2018 09:00 - 23:00
plaats Straatsburg, Frankrijk
locatie Louise Weissgebouw Toon locatie
zaal plenaire zaal
aanwezigen M. (Michel) Barnier, A. (Antonio) Tajani, J.C. (Jean-Claude) Juncker e.a.
organisatie Europees Parlement (EP)

09:00 - 11:50   Debatten      

 

23

   

point

Balans van het Estse voorzitterschap

Verklaringen van de Raad en de Commissie

[2017/2909(RSP)]

Eén sprekersronde fracties

24

   

point

Conclusies van de bijeenkomst van de Europese Raad op 14 en 15 december 2017

Verklaringen van de Europese Raad en de Commissie

[2017/2908(RSP)]

12:00 - 14:00   STEMMINGEN gevolgd door stemverklaringen      

 

21

 

***I

vote

Beheers-, instandhoudings- en controlemaatregelen die gelden in het verdragsgebied van de regionale organisatie voor het visserijbeheer in het zuidelijke deel van de Stille Oceaan

Verslag:  Linnéa Engström (A8-0377/2017)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de beheers-, instandhoudings- en controlemaatregelen die gelden in het verdragsgebied van de regionale organisatie voor het visserijbeheer in het zuidelijke deel van de Stille Oceaan (SPRFMO)

[2017/0056(COD)]

Commissie visserij

31

   

vote

Uitvoering van de macroregionale strategieën van de EU

Verslag:  Andrea Cozzolino (A8-0389/2017)

Verslag over de uitvoering van de macroregionale strategieën van de EU

[2017/2040(INI)]

Commissie regionale ontwikkeling

46

Deadline

***I

vote

Instandhouding van visbestanden en bescherming van mariene ecosystemen door middel van technische maatregelen

Verslag:  Gabriel Mato (A8-0381/2017)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de instandhouding van visbestanden en de bescherming van mariene ecosystemen door middel van technische maatregelen, tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 1967/2006, (EG) nr. 1098/2007 en (EG) nr. 1224/2009 van de Raad en de Verordeningen (EU) nr. 1343/2011 en (EU) nr. 1380/2013 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 894/97, (EG) nr. 850/98, (EG) nr. 2549/2000, (EG) nr. 254/2002, (EG) nr. 812/2004 en (EG) nr. 2187/2005 van de Raad

[COM(2016)0134 - C8-0117/2016 - 2016/0074(COD)]

Commissie visserij

30

Deadline

 

vote

Internationale oceaangovernance: een agenda voor de toekomst van onze oceanen in de context van de doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling voor 2030

Verslag:  José Inácio Faria (A8-0399/2017)

Verslag over internationale oceaangovernance: een agenda voor de toekomst van onze oceanen in de context van de SDG's voor 2030

[2017/2055(INI)]

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

35

Deadline

 

vote

Vrouwen, gendergelijkheid en klimaatrechtvaardigheid

Verslag:  Linnéa Engström (A8-0403/2017)

Verslag over vrouwen, gendergelijkheid en klimaatrechtvaardigheid

[2017/2086(INI)]

Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid

15:00 - 23:00   Debatten      

 

55

   

point

EU-steun voor het vredesproces in Colombia

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid

[2017/3021(RSP)]

62

   

point

Situatie in Iran

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid

[2018/2510(RSP)]

63

   

point

Situatie in Kenia

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid

[2018/2511(RSP)]

41

 

***I

point

Controle op de uitvoer, de overbrenging, de tussenhandel, de technische bijstand en de doorvoer van producten voor tweeërlei gebruik

Verslag:  Klaus Buchner (A8-0390/2017)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van een EU-regeling voor controle op de uitvoer, de overbrenging, de tussenhandel, de technische bijstand en de doorvoer van producten voor tweeërlei gebruik (herschikking)

[COM(2016)0616 - C8-0393/2016 - 2016/0295(COD)]

Commissie internationale handel

51

   

point

De hoofdstukken over handel en duurzame ontwikkeling in de handelsovereenkomsten van de EU

Mondelinge vraag - [2017/2988(RSP)]

         

Bernd Lange (O-000098/2017 - B8-0617/2017)

Commissie internationale handel

Commissie

Hoofdstukken over handel en duurzame ontwikkeling in handelsovereenkomsten van de Europese Unie


Delen

Inhoud

1.

Plenaire vergadering Europees Parlement

2.

Europees Parlement (EP)

Het Europees Parlement (EP) vertegenwoordigt ruim een half miljard Europeanen en bestaat momenteel uit 750 afgevaardigden plus de voorzitter. Nederland heeft 26 zetels in het Europees Parlement. Het Europees Parlement wordt geacht een stem te geven aan de volkeren van de 28 landen die aan de Unie deelnemen, en vooral te letten op het belang van de Unie in zijn geheel.

De leden van het Europees Parlement worden om de vijf jaar rechtstreeks gekozen door de burgers van de Europese Unie. De volgende verkiezingen zijn in 2019. Het Parlement debatteert op basis van voorstellen van de Europese Commissie en kan daarbij wijzigingen voorstellen, waarna het Parlement samen met de Raad van de Europese Unie een beslissing over deze voorstellen neemt.

3.

Relevante EU dossiers

4.

Meer over...

Delen

Terug naar boven