r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

North Korea: Council reinforces EU sanctions in line with UN Security Council resolution 2371 of 5 August 2017

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op donderdag 14 september 2017.

De Raad heeft zijn beperkende maatregelen tegen de Democratische Volksrepubliek Korea (DVK) verder versterkt door de sectorale sancties die bij resolutie 2371 (2017) van de VN-Veiligheidsraad zijn opgelegd, om te zetten in EU-wetgeving. Deze resolutie van 5 augustus 2017 is het antwoord van de VN-Veiligheidsraad op de aanhoudende inspanningen van Noord-Korea om kernwapens en ballistische raketten te ontwikkelen, in strijd met en met kennelijke minachting voor eerdere resoluties van de VN-Veiligheidsraad.

De Raad zal ook de nieuwste resolutie van de VN-Veiligheidsraad (2375 van 11 september 2017) spoedig omzetten in EU-wetgeving. Deze resolutie legt extra sancties op aan de DVK en verscherpt bepaalde sancties van resolutie 2371, bijvoorbeeld tegen Noord-Koreaanse werknemers. De Raad bevestigt daarmee de visie die de EU-ministers van Buitenlandse Zaken tijdens hun informele bijeenkomst van 7 september in Tallinn (Estland) hebben afgesproken, onder meer dat alle VN-lidstaten alle resoluties van de VN-Veiligheidsraad moeten uitvoeren.

De maatregelen van resolutie 2371 (2017) van de VN-Veiligheidsraad zijn gericht op de belangrijkste exportproducten van de DVK, met een volledig verbod op alle uitvoer van steenkool, ijzer, ijzererts, vis en week-, schaal- en schelpdieren, lood en looderts. Aanvullende sancties hebben betrekking op wapensmokkel, joint ventures met buitenlandse bedrijven, banken en het vermogen van de DVK om inkomsten te genereren en toegang te krijgen tot het internationaal financieel stelsel. Daarnaast zullen de EU-lidstaten Noord-Koreaanse onderdanen niet langer toestaan te werken op hun grondgebied, omdat ze verdacht worden van het genereren van inkomsten die worden gebruikt ter ondersteuning van de illegale kernwapenprogramma's en ballistische raketprogramma's van het land.

De lidstaten zullen ook de oprichting van nieuwe joint ventures of coöperatieve entiteiten met entiteiten of personen van de DVK, of de uitbreiding van bestaande joint ventures door middel van extra investeringen, verbieden.

De Raad heeft reeds op 10 augustus de extra toevoegingen aan de lijst die worden opgelegd bij de resolutie van de VN-Veiligheidsraad, omgezet in EU-wetgeving: 9 personen en 4 entiteiten die deze illegale programma’s ondersteunen, zijn toegevoegd aan de lijsten inzake tegoedenbevriezing en reisbeperkingen. Het totaal aantal personen uit Noord-Korea tegen wie overeenkomstig VN-resoluties beperkende maatregelen zijn getroffen, bedraagt nu 62, en het aantal entiteiten 50. Daarnaast zijn al 41 personen en 6 entiteiten op autonome wijze door de EU aan de lijsten toegevoegd.

De EU geeft uitvoering aan alle resoluties van de VN-Veiligheidsraad naar aanleiding van de Noord-Koreaanse programma’s voor kernwapens, andere massavernietigingswapens en ballistische raketten. Ook heeft de EU autonome beperkende maatregelen tegen Noord-Korea getroffen, ter aanvulling op en versterking van het VN-sanctieregime.

De rechtshandelingen zullen worden bekendgemaakt in het Publicatieblad van 15 september 2017.

UN Security Council resolution 2371 (press release)

×

Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN

Beperkende maatregelen van de EU tegen Noord-Korea (achtergrondinformatie)

Conclusies van de Raad over de Democratische Volksrepubliek Korea (persmededeling 17/7/17)

Verklaring van de hoge vertegenwoordiger van de EU over de situatie op het Koreaanse schiereiland (14/08/2017)

×

Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN

EU- Democratic People's Republic of Korea (DPRK) relations, factsheet

×

Dit document is momenteel alleen beschikbaar in de volgende talen:

EN


Terug naar boven