r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo Afstudeer hoed man met tas twitter

Juncker acht tijd rijp voor sterker Europa

woensdag 13 september 2017, 11:44
gewijzigd
Jean-Claude Juncker
Bron: European Commission

STRAATSBURG (ANP ) - ,,Nu is de tijd om een sterker, meer verenigd en democratischer Europa te bouwen richting 2025. De wind is terug in de zeilen en dat biedt kansen. Die moeten we grijpen.’’

Europees Commissievoorzittter Jean-Claude Juncker zei dat woensdag in zijn jaarlijkse ‘Staat van de Unie’. Hij ontvouwde in een goedgevuld Europees Parlement in Straatsburg zijn visie op de toekomst van de Europese Unie . Die moet volgens hem berusten op de pijlers vrijheid, rechtsstaat en gelijkheid van kansen. Hij wil dat hierover ,,essentiële'' besluiten worden genomen op een top in de Roemeense stad Sibiu, op 30 maart 2019. Dat is de dag nadat het Verenigd Koninkrijk uit de EU stapt.

Volgens de Luxemburger hebben 27 Europese regeringsleiders gekozen voor eenheid, gesteund door de economische groei en daling van de werkloosheid. Om dat kracht bij te zetten, kondigde hij een strategie aan om de Europese industrie te versterken en de EU te beschermen tegen buitenlandse investeringen in strategische sectoren. Juncker wil ook handelsverdragen met Australië en Nieuw-Zeeland.

Ook met klimaatverandering en cyberaanvallen, die volgens hem meer schade kunnen aanrichten dan legers en tanks, bindt Europa de strijd aan. Daarom stelt hij de oprichting van een Europees cyberagentschap voor.

Een andere belangrijk punt blijft het onder controle houden van de migratiestromen. Snellere terugkeer van mensen die geen recht hebben op bescherming heeft hoge prioriteit.

Juncker benadrukte dat er geen tweederangsburgers, -werknemers of - consumenten in Europa mogen zijn. Om te garanderen dat hetzelfde werk op dezelfde plek gelijk wordt beloond, kondigde hij een Arbeidsmarkt Autoriteit aan.

Verder komt er een 'Timmermans-taskforce', waarin Junckers tweede man met Europese en nationale parlementariërs gaat bekijken wat er Europees moet worden geregeld, en wat op nationaal niveau.

Voor Turkije is in de ,,voorzienbare’’ toekomst geen plek in de EU, zei Juncker, maar de Balkanlanden die in de wachtkamer zitten, zoals Servië, moeten daar wel uitzicht op houden. Volgens hem is het ,,hoog tijd'' dat Roemenië en Bulgarije lid worden van de paspoortvrije Schengenzone, en later ook Kroatië.

Delen

Terug naar boven