r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Bijzondere Commissie terrorisme (opgeheven) (TERR)

De bijzondere Commissie terrorisme (TERR) was een tijdelijke commissie van het Europees Parlement, met als doel de praktische en wettelijke tekortkomingen bij de strijd tegen terrorisme binnen de EU op te sporen. Deze commissie is ingesteld in 2017 en had een mandaat van 12 maanden, dat later is uitgebreid met twee maanden. In november 2018 presenteerde de commissie haar eindverslag.

1.

Taken

De taken van de tijdelijke commissie waren:

  • de uitvoering van de bestaande maatregelen en instrumenten op het gebied van grensbeheer onderzoeken en beoordelen
  • tekortkomingen bij de informatie-uitwisseling tussen de lidstaten op het gebied van justitie, rechtshandhaving en inlichtingen blootleggen
  • onderzoeken hoe de informatie-uitwisseling van Europese gegevensbanken verbeterd kan worden
  • de impact van de Europese antiterrorismewetgeving op de mensenrechten analyseren
  • radicalisering en de doeltreffendheid van de-radicaliseringsprogramma’s analyseren
  • financiering van terrorisme en witwaspraktijken onderzoeken
  • uitwisseling van tips en de samenwerking tussen nationale autoriteiten en bevoegde EU-organen bij de bescherming van zgn. ‘soft targets’ onderzoeken

2.

Meer informatie

3.

Nederlandse leden EP-commissie

Er zitten geen Nederlandse leden in deze commissie

Terug naar boven