r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Gedelegeerd besluit

Een gedelegeerde besluit en bevatten regels waarmee verdere invulling wordt gegeven aan eerder vastgestelde wetgeving. Gedelegeerde besluiten gelden óf voor iedereen óf alleen voor de specifieke personen of instanties tot wie ze zijn gericht.

Inhoud

U ziet nu de basisversie van de tekst
U ziet nu de uitgebreide versie van de tekst

1.

Besluit in detail

Toepassingsgebied

Gedelegeerde besluiten zijn direct toepasbaar en hoeven niet omgezet te worden in nationale wetgeving. In een besluit hoeft niet te staan tot wie het is gericht, maar dat mag wel.

Gedelegeerde besluiten hebben vaak betrekking op heel specifieke onderdelen van wetgeving die nog nader ingevuld moesten worden. Vaak gaat het om technische voorschriften, of om regels die slechts een zeer beperkt bereik hebben.

Voorbeeld

De Europese Unie heeft regels opgesteld over de handel in bouwproducten. Eén van de onderdelen van die wetgeving is het harmoniseren van veiligheidsvoorschriften van bouwproducten. Daartoe zijn een aantal stramienen vastgesteld die meer of minder strenge testprocedures bevatten. In een gedelegeerd besluit wordt vervolgens vastgesteld dat valhelmen volgens deze Europese regels op veiligheid getest moeten worden en volgens welk stramien de keuring van valhelmen zal gaan lopen.

Vaststellen gedelegeerde besluiten

De procedure voor het vaststellen van gedelegeerde handelingen wordt mede gebruikt voor het vaststellen van gedelegeerde besluiten.

Op basis van een bestaande Europese wet mag de Europese Commissie gedelegeerde besluiten opstellen. Experts beoordelen de voorstellen, en het Europees Parlement en de Raad van Ministers kunnen vooraf en/of achteraf bezwaar maken.

2.

Meer informatie

Terug naar boven