r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Uitvoeringsrichtlijn

Uitvoeringsrichtlijnen bevatten regels die nodig zijn om eerder aangenomen Europese wetgeving goed uit te kunnen voeren. Precies hoe de lidstaten daarvoor gaan zorgen wordt aan de lidstaten zelf overgelaten, zo wordt er rekening gehouden met de specifieke situatie in hun eigen land. Wel is die vrijheid beperkt, uitvoerende maatregelen zijn in principe vrij nauwgezet geformuleerd en laten weinig ruimte over voor eigen invulling.

Inhoud

U ziet nu de basisversie van de tekst
U ziet nu de uitgebreide versie van de tekst

1.

Uitvoeringsrichtlijn in detail

Toepassingsgebied

Uitvoeringsrichtlijnen zijn niet direct toepasbaar omdat ze eerst moeten worden omgezet in nationale wetgeving. Anders dan bij richtlijnen is de ruimte die lidstaten hebben bij het implementeren van uitvoeringsrichtlijnen in principe erg beperkt - het doel van uitvoeringsmaatregelen is ervoor te zorgen dat Europese wetgeving volgens 'eenvormige voorwaarden' wordt geïmplementeerd. Daarom wordt er voor het vaststellen van uitvoerende maatregelen in de regel gekozen voor de uitvoeringsverordening.

Uitvoeringsrichtlijnen kunnen alleen worden vastgesteld wanneer er in Europese wetgeving is voorzien in verdere uitwerking van de bedoelde maatregelen in uitvoerende wetgeving. Een uitvoeringsrichtlijn mag niet meer bevatten dan regels om aan te geven hoe een stuk wetgeving moet worden uitgevoerd. Uitvoeringsrichtlijnen betreffen heel specifieke onderwerpen en zijn in principe technisch van aard.

Vaststellen uitvoeringsrichtlijn

Er zijn twee procedures voor het vaststellen van een uitvoeringsrichtlijn.

In beide gevallen ligt het initiatief en het uiteindelijke besluit bij de Europese Commissie, maar het verschil tussen de twee is of de Commissie wel of geen goedkeuring nodig heeft van een comité waar vertegenwoordigers van de lidstaten in plaatsnemen, een zogeheten comitologie-comité.

Op het terrein van het gemeenschappelijk buitenlands- en veiligheidsbeleid geldt dat de Raad het initiatief neemt en ook het uiteindelijke besluit neemt.

2.

Meer informatie

Terug naar boven