r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

European Parliamentary Week, Brussel

Europees parlement in Brussel
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 19 februari 2018 - 20 februari 2018
plaats Brussel, België
locatie European Parliament, Brussels Toon locatie
zender EbS
aanwezigen A. (Antonio) Tajani, G.H. (Günther) Oettinger, (Roberto) Gualtieri, M.L.P. (Marianne) Thyssen, M.J. (Mário) Gomes de Freitas Centeno e.a.
organisatie Europees Parlement (EP), Bulgaars voorzitterschap Europese Unie 1e helft 2018 (Bulgaars voorzitterschap)

European Parliamentary Week 2018:

  • 1. 
    Conference on the European Semester

Files

EPW 2018 non-nominative invitation letter EN 49 KB / 01/02/2018

Links

Online registration (EN)

IPEX event page (EN)


Inhoud

1.

Europees Parlement (EP)

Het Europees Parlement (EP) vertegenwoordigt ruim 450 miljoen Europeanen en bestaat momenteel uit 705 afgevaardigden (inclusief voorzitter). Nederland heeft 29 zetels in het Europees Parlement. Het Europees Parlement wordt geacht een stem te geven aan de volkeren van de 27 landen die aan de Unie deelnemen, en vooral te letten op het belang van de Unie in zijn geheel.

De leden van het Europees Parlement worden om de vijf jaar rechtstreeks gekozen door de burgers van de Europese Unie. De volgende verkiezingen zijn in 2024. Het Parlement debatteert op basis van voorstellen van de Europese Commissie en kan daarbij wijzigingen voorstellen, waarna het Parlement samen met de Raad van de Europese Unie een beslissing over deze voorstellen neemt.

2.

Bulgaars voorzitterschap Europese Unie 1e helft 2018 (Bulgaars voorzitterschap)

Van 1 januari 2018 tot en met 30 juni 2018 vervult Bulgarije voor het eerst het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie. Bulgarije volgt hiermee Estland op. Bulgarije wil zich daarbij richten op de toekomst van de Europese Unie, de Westelijke Balkan, veiligheid en stabiliteit in Europa en de digitale economie.

Dit sluit aan bij de gemeenschappelijke doelen van de trojka die Bulgarije samen met Estland en Oostenrijk vormt. Deze doelen zijn met name gericht op Europese veiligheid, het versterken van de buitengrenzen van de EU, economische groei en concurrentievermogen.

3.

Meer over...

Terug naar boven