r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Een Europese lente? Groeiend optimisme blijkt uit nieuwste Standaard Eurobarometer

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op woensdag 2 augustus 2017.

Een jaar na het Britse referendum is een groeiende meerderheid van de inwoners van de EU optimistisch over de toekomst van de Europese Unie.

Het gros van de Europeanen is nu ook optimistisch over de situatie van hun nationale economie. Het vertrouwen in de Europese Unie groeit en is sinds 2010 nog nooit zo groot geweest, terwijl de steun voor de euro nog nooit zo groot is geweest sinds 2004. Voor het eerst werden ook mensen ondervraagd in elf landen buiten de Europese Unie. Bij hen overheerst een positief beeld van de EU. Dit zijn een aantal van de belangrijkste conclusies van de meest recente standaard-Eurobarometer die vandaag is verschenen, samen met een Flash Eurobarometer-enquête over "De toekomst van Europa - het beeld van buiten de EU".

I Optimisme over de toekomst van de EU en de nationale economie

De toekomst van de Europese Unie: de meeste Europeanen zijn optimistisch en hebben een groeiend vertrouwen in de Europese instellingen

De meeste Europeanen (56 %) zijn optimistisch over de toekomst van de EU - dit is 6 procentpunten meer dan in het najaar van 2016. De meest markante stijgingen werden vastgesteld in Frankrijk (55 %, +14 punten sinds vorige herfst), Denemarken (70 %, +13) en Portugal (64 %, +10).

Het vertrouwen in de EU blijft groeien en is opgelopen tot 42 % (tegenover 36 % in het najaar van 2016 en 32 % in het najaar van 2015). Vooral in Frankrijk (41 %, +15 punten), in Denemarken (56 %, +11) en in Estland (55 %, +11) is sprake van een forse stijging. Ook in Duitsland werd een stijging van 10 punten (47 %) vastgesteld.

Net zoals bij de twee vorige enquêtes van het voorjaar en het najaar van 2016, groeide ook nu het vertrouwen in de nationale parlementen en regeringen (respectievelijk tot 36 % en 37 %); dit is wel minder dan het vertrouwen in de EU.

40 % van de Europeanen heeft een positief beeld van de EU (+5 punten sinds het najaar van 2016). Het aantal ondervraagden met een positief beeld is toegenomen in 24 lidstaten, met name in Frankrijk (40 %, +11 punten), Denemarken (42 %, +10) en Luxemburg (57 %, +10).

Tot slot voelen 68 % van de Europeanen zich EU-burgers, wat meer is dan ooit voor deze indicator.

De economie: een positievere indruk en veel steun voor de euro

Bijna de helft van de Europeanen vindt dat de huidige economische toestand van hun land "goed" is (46 %, +5 procentpunten sinds het najaar van 2016). Dit aandeel is de laatste jaren sterk toegenomen (+20 punten sinds het voorjaar van 2013; +26 punten sinds het voorjaar van 2009).

Hoewel de verschillen tussen de lidstaten nog altijd groot zijn, hebben meer en meer ondervraagden in 22 lidstaten een positieve indruk van de economie van hun land, met name in Finland (59 %, +19 punten), Portugal (33 %, +18), België (60 %, +11) en Hongarije (41 %, +11).

In de eurozone steunt bijna drie kwart van de ondervraagden de euro (73 %, +3 punten), het grootste aandeel sinds het najaar van 2004. In zes landen steunt minstens 80 % van de ondervraagden de euro: Slowakije, Duitsland, Estland, Ierland, Slovenië en Luxemburg.

II Voor het eerst worden immigratie en terrorisme gezien als de belangrijkste uitdagingen voor de EU

Terrorisme voert nu de lijst aan van thema's die burgers aanhalen als uitdagingen voor de EU (44 %, +12 procentpunten sinds het najaar van 2016). Immigratie, de meest genoemde uitdaging sinds het voorjaar van 2015, is nu naar de tweede plaats gezakt (38 %, -7 punten). Deze problemen worden dus veel vaker aangehaald dan de economische situatie (18 %, -2), de toestand van de overheidsfinanciën in de lidstaten (17 %, ongewijzigd) en de werkloosheid (15 %, -1). Terrorisme is het grootste punt van zorg voor de EU in 21 lidstaten, terwijl dit in het najaar van 2016 maar in één lidstaat het geval was. In alle landen behalve in Portugal en Zweden worden terrorisme en immigratie aangehaald als de belangrijkste uitdagingen.

Op nationaal niveau blijven de grootste punten van zorg werkloosheid (29 %,-2) en immigratie (22 %,-4), hoewel in mindere mate. Gezondheid en sociale zekerheid komen nu op de derde plaats (20 %, +2), gevolgd door terrorisme, dat een veel groter aandeel inneemt (19 %, +5). De economische situatie, die in het najaar van 2011 nog het grootste punt van zorg was op nationaal niveau, komt nu op de vijfde plaats (16 %, -3).

III De toekomst van Europa - het beeld van buiten de EU

Voor het eerst heeft de Eurobarometer het imago van de Europese Unie in elf landen buiten de EU geëvalueerd[1]. Deze landen vertegenwoordigen 49 % van de wereldbevolking en 61 % van het mondiale bbp. In de drie landen met het grootste aantal inwoners (China, India, de VS) heeft minstens drie kwart van de ondervraagden een positief beeld van de EU.

In de meeste landen waar de enquête werd uitgevoerd, hebben de ondervraagden een positief beeld van de EU: 94 % in Brazilië, 84 % in China, 83 % in India, 76 % in Japan, 79 % in Canada, 75 % in de VS, 67 % in Australië en 54 % in Turkije. De ondervraagden in landen die dichter bij de EU gelegen zijn (Rusland, Noorwegen en Zwitserland) hebben meer gemengde gevoelens (tussen 43 en 46 % heeft een positief beeld van de EU).

Uit de enquête blijkt dat de EU over het algemeen wordt gezien als "een plaats van stabiliteit in een wereld vol problemen" in de landen waar de enquête werd uitgevoerd - met aanzienlijke verschillen, van 82 % die zo denkt in India tot 49 % in Turkije, terwijl in Rusland maar 33 % zo denkt en 61 % een tegenovergestelde mening is toegedaan.

Achtergrond

De "standaard-Eurobarometer voorjaar 2017" (EB 87) is gebaseerd op persoonlijke interviews die tussen 20 en 30 mei 2017 zijn afgenomen. In totaal zijn 33 180 mensen in de EU-lidstaten en kandidaat-lidstaten ondervraagd[2].

Voor de Flash Eurobarometer 450 over "De toekomst van Europa - het beeld van buiten de EU "zijn tussen 20 en 25 februari 2017 telefonische interviews afgenomen. In totaal werden 11 035 personen in 11 landen buiten de EU ondervraagd.

Het vandaag gepubliceerde verslag met de eerste resultaten van de standaard-Eurobarometer geeft een beeld van de houding van de Europeanen ten opzichte van de EU en toont wat zij als de belangrijkste punten van zorg beschouwen en wat zij denken over de economische situatie.

Meer informatie

[1]Australië, Brazilië, Canada, China, India, Japan, Noorwegen, Rusland, Zwitserland, Turkije en de Verenigde Staten van Amerika

[2] De 28 lidstaten van de Europese Unie (EU), vijf kandidaat-lidstaten (Albanië, Montenegro, Servië, Turkije en de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië) en de Turks-Cypriotische gemeenschap in het deel van het land dat niet onder de zeggenschap van de regering van de Republiek Cyprus valt.

IP/17/2127

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Delen

Terug naar boven