r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Laatste nieuws: 

Europese Raad, Brussel

Atomium in Brussel.
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 18 oktober 2018
plaats Brussel, België
locatie Brussels Toon locatie
aanwezigen J.C. (Jean-Claude) Juncker, F. (Federica) Mogherini e.a.
organisatie Europese Raad

De Europese Raad van oktober zal met name spreken over migratie en interne veiligheid. De EU-27-leiders zullen in de Europese Raad (art. 50) de brexit bespreken.

Aan het begin van de bijeenkomst zal bondskanselier Sebastian Kurz, vertegenwoordiger van het Oostenrijkse voorzitterschap van de Raad, de vorderingen met de uitvoering van eerdere conclusies van de Europese Raad toelichten.

Migratie

EU-leiders zullen terugkomen op de kwestie van migratie. Er komt een voortgangsverslag, zoals overeengekomen in de conclusies van de Europese Raad van juni.

Interne veiligheid

De Europese Raad zal conclusies over interne veiligheid aannemen naar aanleiding van het thematisch Leidersagendadebat op 20 september 2018 in Salzburg.

Externe betrekkingen

De mogelijkheid bestaat dat de Europese Raad, naargelang de ontwikkelingen, in zal gaan op specifieke kwesties betreffende het buitenlands beleid.

Brexit

In de Europese Raad (art. 50) zullen de EU-27-leiders de balans opmaken van de onderhandelingen met het VK.


1.

bijeenkomst Europese Raad

2.

Europese Raad

De Europese Raad bestaat uit de regeringsleiders van de 28 lidstaten van de Europese Unie, de vaste voorzitter en de voorzitter van de Europese Commissie. De Hoge Vertegenwoordiger voor het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid woont de bijeenkomsten van dit orgaan ook bij. Alleen de regeringsleiders hebben stemrecht tijdens de vergaderingen. De Europese Raad heeft geen wetgevingstaak, maar stelt wel de politieke richting van de EU vast.

3.

Meer over...

Terug naar boven