r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

535th EESC plenary session - 60th anniversary of the EESC, Brussel

Paul-Henri Spaakgebouw (PHS) in Brussel
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 24 mei 2018 09:15 - 10:20
plaats Brussel, België
locatie Paul-Henri Spaak (PHS) Toon locatie
zaal Plenaire zaal
aanwezigen R. (Roger) Briesch, (Jorge) Pegado Liz, J.C. (Jean-Claude) Juncker, H.A. (Herman) Van Rompuy e.a.
organisatie Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC)

OJ - Zitting mei 2018

NL

 
 

ZITTING

EN

JUBILEUMZITTING

Mei 2018

 

 

Agenda

 

Zitting nr.

535

Datum

23-24/05/2018

Plaats:

Grote vergaderzaal, Europees Parlement

Zaal

PHSHEM

Zitting

23-5-2018, 14:30

Jubileumzitting

24-5-2018, 9:00

Vergeet niet om bij de ingang van de vergaderzaal de presentielijst te tekenen.

Versie van de agenda zoals goedgekeurd tijdens de bureauvergadering van 22 mei 2018.

Deze vergadering wordt opgenomen volgens de bepalingen van besluit nr. 206/17 A.

Laatste aanpassing: 22-5-2018, 17:53

woensdag 23 mei 2018 ZITTING

 

10:00

Groep I

Zaal JDE 52

     

9:30

Groep II

Zaal JDE 51

     

10:00

Groep III

Zaal JDE 62

     

14:30

OPENING VAN DE ZITTING

Grote vergaderzaal, Europees Parlement

Zaal PHSHEM

   

Quorum

     
   

Goedkeuring van de ontwerpagenda

     
   

Goedkeuring van de notulen van de op 18 en 19 april 2018 gehouden 534e zitting (EESC-2018-01201-00-02-PV-TRA)

 
   

Mededeling van de voorzitter

     
   

Resolutie over het thema van de 60e verjaardag van het Comité

     
   

BEHANDELING VAN ADVIEZEN

VOLGENS DE PROCEDURE ZONDER DISCUSSIE

     
   

INT/785

Ondernemingen van de sociale economie, motor achter de integratie van migranten (initiatiefadvies)

EESC-2017-04769-00-00-AS-TRA.

Rapporteur: Giuseppe GUERINI (GR III-IT)

     
   

INT/826

Goederenpakket

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad en het Europees Economisch en Sociaal Comité - Het goederenpakket: Het vertrouwen in de eengemaakte markt versterken

COM(2017) 787 final

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van voorschriften en procedures voor de naleving en de handhaving van de harmonisatiewetgeving van de Unie inzake producten en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 305/2011, (EU) nr. 528/2012, (EU) 2016/424, (EU) 2016/425, (EU) 2016/426 en (EU) 2017/1369 van het Europees Parlement en de Raad en van de Richtlijnen 2004/42/EG, 2009/48/EG, 2010/35/EU, 2013/29/EU, 2013/53/EU, 2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU, 2014/68/EU en 2014/90/EU van het Europees Parlement en de Raad

COM(2017) 795 final - 2017/0353 COD

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de wederzijdse erkenning van goederen die in een andere lidstaat rechtmatig in de handel zijn gebracht

COM(2017) 796 final - 2017/0353 COD 2017/0354 COD

EESC-2018-00201-00-00-AS-TRA.

Rapporteur: Jorge PEGADO LIZ (GR III-PT)

     
   

NAT/720

Het snijvlak van chemicaliën-, product- en afvalwetgeving (mededeling)

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over de tenuitvoerlegging van het pakket circulaire economie: opties om te werken aan het snijvlak van chemicaliën-, product- en afvalwetgeving (voor de EER relevante tekst)

COM(2018) 32 final

EESC-2018-00491-00-00-AS-TRA

Rapporteur: Brian CURTIS (GR. II-UK)

     
   

NAT/721

Strategie inzake plastic in een circulaire economie (m.i.v. de verwerking van scheepsafval)

Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake havenontvangstvoorzieningen voor de afgifte van scheepsafval, tot intrekking van Richtlijn 2000/59/EG en tot wijziging van Richtlijn 2009/16/EG en Richtlijn 2010/65/EU

COM(2018) 33 final - 2018/0012 COD

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's - Een Europese strategie voor kunststoffen in een circulaire economie

COM(2018) 28 final

EESC-2018-00536-00-00-AS-TRA

Rapporteur: Antonello PEZZINI (GRI-IT)

     
   

NAT/730

Maatregelen om de naleving van de milieuwetgeving en milieugovernance te verbeteren (mededeling)

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's - EU-maatregelen om de naleving van de milieuwetgeving en de milieugovernance te verbeteren

COM(2018) 10 final

EESC-2018-00505-00-00-AS-TRA

Rapporteur: Arnaud SCHWARTZ (GRIII-FR)

     
   

TEN/659

High performance computing

Voorstel voor een verordening van de Raad tot oprichting van de Gemeenschappelijke Onderneming Europese high-performance computing

COM(2018) 8 final - 2018/0003 NLE

EESC-2018-00354-00-00-AS-TRA

Rapporteur: Ulrich SAMM (GRI-DE)

Corapporteur: Antonio LONGO (GRIII-IT)

 • BEHANDELING VAN ADVIEZEN

  VOLGENS DE VEREENVOUDIGDE PROCEDURE (CATEGORIE C)

  NAT/741

  Vaststelling van een aantal bepalingen voor de visserij in het GFCM-overeenkomstgebied (General Fisheries Commission for the Mediterranean - Algemene Visserijcommissie voor de Middellandse Zee) (categorie C)

  Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1343/2011 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een aantal bepalingen voor de visserij in het GFCM-overeenkomstgebied (General Fisheries Commission for the Mediterranean - Algemene Visserijcommissie voor de Middellandse Zee)

  COM(2018) 143 final - 2018/0069 COD

  EESC-2018-02319-00-00-PAC-TRA

  BEHANDELING VAN ADVIEZEN

  VOLGENS DE PROCEDURE MET DISCUSSIE

 • ECO/445

  Pakket Btw-hervorming (II)

  Voorstel voor een Richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EU wat de btw-tarieven betreft

  COM(2018) 20 final - 2018/0005 CNS

  Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde wat betreft de bijzondere regeling voor kleine ondernemingen

  COM(2018) 21 final - 2018/0006 CNS

  Gewijzigd voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 904/2010 wat betreft maatregelen ter versterking van de administratieve samenwerking op het gebied van de belasting over de toegevoegde waarde

  COM(2017) 706 final - 2017/0248 CNS

  Voorstel voor een Richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde wat betreft de verplichting tot inachtneming van een ondergrens voor het normale tarief

  COM(2017) 783 final - 2017/0349 CNS

  EESC-2017-05457-00-01-AS-TRA

  Rapporteur: Petru Sorin DANDEA (GRII-RO)

 • INT/844

  Evaluatie van gezondheidstechnologie

  Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de evaluatie van gezondheidstechnologie en tot wijziging van Richtlijn 2011/24/EU

  COM(2018) 51 final - 2018/0018 COD

  EESC-2018-00626-00-02-PAC -TRA

  Rapporteur: Dimitris DIMITRIADIS (GRI-EL)

 • REX/503

  Associatieovereenkomst EU-Mercosur

  (initiatiefadvies)

  EESC-2018-01010-00-00-AS-TRA

  Rapporteur: Josep PUXEU ROCAMORA (GRI-ES)

  Corapporteur: Mário SOARES (GRII-PT)

 • NAT/727

  De toekomst van voeding en landbouw

  Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's - De toekomst van voeding en landbouw

  COM(2017) 713 final

  EESC-2018-00162-00-00-AS-TRA

  Rapporteur: Jarmila DUBRAVSKÁ (GRI-SK)

  Corapporteur: John BRYAN (GRIII-IE)

 • SOC/573

  Interoperabiliteit tussen de EU-informatiesystemen

  Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor interoperabiliteit tussen de EU-informatiesystemen (grenzen en visa) en tot wijziging van Beschikking 2004/512/EG van de Raad, Verordening (EG) nr. 767/2008, Besluit 2008/633/JBZ van de Raad, Verordening (EU) 2016/399 en Verordening (EU) 2017/2226

  COM(2017) 793 final - 2017/0351 COD

  Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor interoperabiliteit tussen de EU-informatiesystemen (politiële en justitiële samenwerking, asiel en migratie)

  COM(2017) 794 final - 2017/0352 COD

  EESC-2018-00446-00-00-AS-TRA.

  Rapporteur: Laure BATUT (GRII-FR)

 • SOC/572

  Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

  Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie

  COM(2017) 797 final - 2017/0355 COD

  EESC-2018-00300-00-00-AS-TRA

  Rapporteur: Christian BÄUMLER (GRII-DE)

  Corapporteur: Vladimíra DRBALOVÁ (GRI-CZ)

 • Diversen

 • Datum van de volgende zitting

  +/- 18:30

  EINDE VAN DE ZITTING

   

  donderdag 24 mei 2018

   

  JUBILEUMZITTING

  TER GELEGENHEID VAN HET 60-JARIG BESTAAN VAN HET EESC

   
       

  9:00

   

  OPENING

   
       
     

  Moderator: Jacki DAVIS

       

  9:15-10:20

   

  Toespraak van Luca JAHIER, voorzitter van het EESC, gevolgd door een debat met Antonio TAJANI, voorzitter van het Europees Parlement,

  Jean-Claude JUNCKER, voorzitter van de Europese Commissie, en Karl-Heinz LAMBERTZ, voorzitter van het Europees Comité van de Regio's

       

  10:20-10:50

   
   

  Toespraak door Herman Van ROMPUY, oud-voorzitter van de Europese Raad

  Toespraak door Darja ISAKSSON, oprichter van digitale innovatiebedrijven en lid van de nationale innovatieraad van de Zweedse premier

       
     

  Uiteenzettingen door de drie groepsvoorzitters van het EESC:

  • Jacek KRAWCZYK, groep Werkgevers (GR-I)
  • Mme Gabriele BISCHOFF, groep Werknemers (GR-II)
  • Arno METZLER, Diversiteit Europa (GR-III)
       
     

  Toespraak door Roger BRIESCH, oud-voorzitter en voorzitter van de Vereniging van oud-leden, namens de aanwezige oud-voorzitters en leden van het Comité: Tom JENKINS, Anne-Marie SIGMUND, Dimitris DIMITRIADIS, Staffan NILSSON, Henri MALOSSE en Georges DASSIS, en namens de oud-leden

       
     

  Debat met drie door de groepen I, II en III uitgenodigde sprekers:

  • Fabian ZULEEG, directeur-generaal van het EPC (European Policy Center) (op uitnodiging van GR-I)
  • Katja LETHO-KOMULAINEN, plaatsvervangend secretaris-generaal van het EVV (Europees Verbond van Vakverenigingen) (op uitnodiging van GR-II)
  • Jeremy WATES, secretaris-generaal van het EEB (Europees Milieubureau) (op uitnodiging van GR-III)
       
   
       
     

  Een delegatie van jonge deelnemers aan het EESC-evenement "Jouw Europa, jouw mening 2018” krijgt het woord

       
     

  Toespraken van de beide vicevoorzitters, Isabel CAÑO AGUILAR en Milena ANGELOVA, gevolgd door een debat met de leden

       
     

  Slottoespraak van de voorzitter

       
     

  Europees volkslied

       
       

  ± 13:00

   

  EINDE VAN DE JUBILEUMZITTING

   
   

  Alle documenten zijn beschikbaar via het ledenportaal.

   

  De EESC-zitting op sociale media: om deel te nemen aan de onlinediscussies, volg @EU_EESC of de hashtag #EESCPlenary.

  U kunt ook reageren op onze Facebookpagina https://www.facebook.com/EuropeanEconomicAndSocialCommittee/, waar de zitting wordt aangekondigd. Verder wordt de zitting gestreamd. Zijn uw netwerken en organisaties geïnteresseerd in onze debatten? Breng ze er dan van op de hoogte!

  _____________

  EESC-2018-02039-00-04-CONVPOJ-TRA (FR) 14/14


Inhoud

1.

Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC)

In het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) zitten mensen uit allerlei organisaties in de maatschappij, zoals bedrijven, vakbonden en milieugroepen. Het comité is in 1957 opgericht.

2.

Relevante EU dossiers

3.

Meer over...

Terug naar boven