r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek uitroepteken

Klimaatverandering: beter gebruik van EU-bossen als koolstofputten

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op donderdag 16 maart 2023.

Bossen zijn essentieel voor de bestrijding van de klimaatverandering. Het Europees Parlement wil ervoor zorgen dat de lidstaten de bossen gezond houden.

Bossen in de EU

Er is 182 miljoen hectare bos in de EU, dit is 43% van het grondgebied van de EU. De bosdekking varieert aanzienlijk van de ene lidstaat tot de andere. Bekijk de infografiek voor meer informatie.

Bossen in de EU

Waarom bossen belangrijk zijn

Bossen helpen de bodem te beschermen tegen erosie, maken deel uit van de watercyclus, beschermen de biodiversiteit door een leefgebied voor talrijke soorten te bieden en regelen het lokale klimaat. Gezonde bossen zijn ook van cruciaal belang voor de bestrijding van de klimaatverandering omdat ze CO₂ uit de atmosfeer opnemen.

Ontbossing

Door verandering van het landgebruik, vooral van bossen naar andere grondgebieden zoals akkerland, kan de uitstoot van broeikasgassen omhoog gaan. Enerzijds omdat er dan activiteiten kunnen worden ontplooid die voor uitstoot zorgen, door landbouw of het houden van vee. Daarnaast wordt door ontbossing minder CO₂ uit de atmosfeer gehaald door absorptie. EU-bossen absorberen per jaar het equivalent van 10,9% van de totale broeikasgasuitstoot van de EU.

Absorptie broeikasgassen

Het voorstel van de milieucommissie

Op 11 juli werd door de milieucommissie een voorstel aangenomen met betrekking tot ontbossing. De leden willen voorkomen dat er meer uitstoot komt als gevolg van ontbossing. Verder willen zij elke lidstaat verplichten om de veranderingen in het grondgebruik te compenseren door beter bosbeheer of uitbreiding van het bosgebied. De voorgestelde verordening legt een wettelijk kader vast vanaf 2021.

Het voorstel wordt voorgelegd aan de plenaire vergadering voor debat en stemming in september 2017. Rapporteur is Robert Lins (Europese Volkspartij, Duitsland).

Compensatie uitstoot broeikasgassen

Voldoen aan het klimaatakkoord van Parijs

Om aan het klimaatakkoord van Parijs te voldoen, moet de EU de broeikasgasuitstoot verlagen met minstens 40% tegen 2030 (ten opzichte van 1990) in alle sectoren van de economie.

Momenteel worden drie wetsvoorstellen besproken om dit mogelijk te maken. Naast de hierboven besproken verordening, wordt momenteel een herziening van het (uitstoot door de industrie) besproken en de verdeling van de inspanningen van de lidstaten om de uitstoot van broeikasgassen uit transport, bouw, afval en landbouw te verminderen.

Meer informatie

Productinformatie

REF.: 20170711STO79506

Gecreëerd: 12-07-2017 - 12:50


Terug naar boven