r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo Afstudeer hoed man met tas twitter

Actieplan moet druk migranten op Italië verlagen

dinsdag 4 juli 2017, 17:20
gewijzigd
Immigrant loopt langs politie © Europese Unie, 2015

STRAATSBURG (ANP) - De druk op Italië vanwege de aanhoudende stroom migranten is zo groot dat alle EU-landen te hulp moeten schieten. In een actieplan presenteerde de Europese Commissie dinsdag een reeks maatregelen. Ruim 85.000 mensen maakten dit jaar al de oversteek vanuit Libië en er verdronken er zeker 2150.

De commissie stelt per direct 35 miljoen euro beschikbaar aan Italië om migranten beter te kunnen opvangen. Van de EU-landen wordt verwacht dat ze meer en sneller asielzoekers overnemen uit Italië. Ook zouden ze meer geld moeten storten in het Afrika-fonds, bedoeld om oorzaken van migratie te bestrijden, en meer erkende vluchtelingen direct uit Afrika naar Europa laten overkomen.

Verder moet er in Libië een maritiem reddings- en coördinatiecentrum worden opgezet. Voor een Italiaans-Libisch project om migratie tegen te gaan wordt 46 miljoen vrijgemaakt. Ook de Libische kustwacht krijgt meer steun.

Voor hulporganisaties op zee wordt een gedragscode opgesteld door Italië. Die moet leiden tot meer coördinatie en minder 'aantrekkingskracht' van schepen van hulporganisaties. Die worden door mensensmokkelaars vaak gezien als een soort taxidienst voor vluchtelingen.

Bovendien staan asielexperts klaar om de Italianen bij te staan, en kan de Europese grens- en kustwacht Italië desgevraagd helpen met het terugsturen van kansloze asielzoekers. De druk op Afrikaanse landen om hieraan mee te werken wordt opgevoerd. Italië moet ondertussen snel de opvangcapaciteit vergroten en asielaanvragen veel sneller afhandelen. Ook moet er meer ruimte komen om migranten op te sluiten, aldus Brussel.

,,De focus van onze inspanningen moet liggen bij solidariteit, met hen die oorlog ontvluchten, en met onze lidstaten die het meest onder druk staan’’, aldus commissievoorzitter Juncker.

Zijn tweede man Frans Timmermans sprak zijn ,,grote bewondering'' uit voor de inspanningen van de Italiaanse regering en noemde de roep om solidariteit ,,compleet gerechtvaardigd''. ,,Als we Italië blijven steunen, kan er een duurzame oplossing komen'', toonde Timmermans zich optimistisch. Maar dan moeten de vele economische migranten die geen recht hebben op bescherming echt snel worden teruggestuurd naar hun land van herkomst, benadrukte hij.

De plannen dienen als input voor de EU-ministers verantwoordelijk voor asielzaken, die donderdag in Estland vergaderen.

Delen

Terug naar boven