r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Aantal zelfmoorden weer wat toegenomen

woensdag 28 juni 2017, 2:00

DEN HAAG (ANP) - Vorig jaar maakten 1894 mensen een einde aan hun leven, 23 meer dan in 2015. Dit zijn gemiddeld 5,2 gevallen per dag, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag.

Het aantal zelfdodingen stijgt sinds 2007 na een periode van schommelingen. Toch ligt het gemiddelde zelfdodingscijfer sinds drie jaar op hetzelfde niveau als je rekening houdt met de bevolkingsgroei en vergrijzing: 11,1 gevallen per 100.000 inwoners.

In ons land overlijden tweemaal zoveel mannen als vrouwen door zelfmoord. Bij mannen zijn scheiding of het overlijden van de partner risicofactoren. Bij mensen van zestig jaar of ouder komt suïcide het vaakst voor (een derde van de gevallen).

Groningen is de provincie met relatief de meeste zelfdodingen. Ook Friesland en Limburg staan hoog. Zuid-Holland kent relatief het laagste aantal. De vier grootste gemeenten komen eveneens lager uit dan landelijk gemiddeld.

Het aantal zelfmoorden in Nederland lag in 2014 met die 11,1 gevallen per 100.000 inwoners nagenoeg op het gemiddelde in de Europese Unie. Volgens de meest recente cijfers komen in Litouwen de meeste zelfdodingen voor: 31,5 per 100.000, gevolgd door Hongarije en Letland. Zelfdoding komt relatief het minst voor in Zuid-Europa, met Cyprus (4,5) en Griekenland als uitschieters.

Terug naar boven