r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo Afstudeer hoed man met tas twitter

Klimaatakkoord gaat door zonder VS

Met dank overgenomen van Tweede Kamer der Staten Generaal (Tweede Kamer), gepubliceerd op donderdag 22 juni 2017.

Op 12 december 2015 spraken 195 landen in Parijs af de opwarming van de aarde actief tegen te zullen gaan. Dat president Trump nu heeft besloten om zijn land uit dit klimaatakkoord terug te trekken, is volgens staatssecretaris Dijksma "een historische vergissing".

PVV'er Van Aalst toont begrip voor Trumps besluit, maar andere woordvoerders zijn teleurgesteld. Een grote tegenvaller voor het mondiale klimaatbeleid, zegt Dijkstra (VVD). Trump trekt zich volgens Kröger (GroenLinks) niets aan van de schade die zijn besluit veroorzaakt. Klimaatverandering kan leiden tot oorlog, honger en geweld, aldus Beckerman (SP). Ook Van Brenk (50PLUS) vreest de gevolgen voor de leefbaarheid van de planeet.

We moeten wereldwijd doorgaan met het klimaatakkoord, ook zonder president Trump, vinden de meeste woordvoerders. Bij de G20-bijeenkomst moet daarover een sterk signaal worden afgegeven, zegt Mulder (CDA).

Reactie

Hoe moeten de EU en Nederland reageren op het Amerikaanse besluit om het klimaatakkoord op te zeggen?

  • Van Raan (PvdD): stel een heffing in op vervuilende producten uit de VS
  • Van Veldhoven (D66) en Van Brenk: werk samen met Amerikaanse staten, steden en bedrijven die wel klimaatmaatregelen nemen
  • Mulder: het is een verkeerd signaal als Europa allerlei verplichtingen van de VS overneemt

Nationaal beleid

Nu de VS het klimaatverdrag hebben opgezegd, moeten Europese landen als Nederland een extra inspanning leveren, bijvoorbeeld door dierlijke door plantaardige eiwitten te vervangen, benadrukt Van Raan. Daarom is het volgens Kröger zorgelijk dat de doelstellingen voor windmolens op land en de verduurzaming van corporatiewoningen niet worden gehaald.

Ook Beckerman vindt dat Nederland meer kan doen om de CO2-uitstoot te verminderen. Maar de lusten en lasten van het beleid moeten wel eerlijk worden verdeeld, beklemtoont ze, zodat mensen met lage inkomens niet onevenredig worden getroffen.

China

Na het afhaken van de VS zou Europa samen met landen als India en China het voortouw moeten nemen bij het tegengaan van klimaatverandering, zegt Van Veldhoven.

Van Aalst ziet niets in samenwerking met China. Het land is tot 2030 vrijgesteld van het terugbrengen van de CO2-uitstoot, betoogt de PVV'er, en krijgt daardoor een concurrentievoordeel. Zo wordt Chinees staal goedkoper, terwijl de CO2-uitstoot hoger is. Ook Dijkstra denkt dat het land zich vooral richt op economische groei.

China heeft de afgelopen jaren grote stappen gezet in het milieu- en klimaatbeleid, zegt de staatssecretaris. Maar het land blijft de grootste vervuiler, dus Europa moet de druk erop houden.

Scepsis

Klimaatverandering is van alle tijden, stelt Van Aalst. Hij is er niet van overtuigd dat de afspraken uit het klimaatakkoord ervoor zorgen dat de mondiale temperatuurstijging lager uitvalt. Hoeveel miljarden gaat het klimaatsprookje Nederlandse burgers nog kosten?

De Kamer stemt 27 juni over de ingediende moties.


Delen

Terug naar boven