r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo Afstudeer hoed man met tas twitter

Klimaatakkoord: Parlement steunt nieuwe uitstootbeperkingen en bespreekt terugtrekking VS

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op woensdag 14 juni 2017.

Mensen bouwen een waterkering op Majuro (Marshalleilanden). Kleine eilanden zijn bijzonder kwetsbaar voor de gevolgen van klimaatverandering

  • nationale doelstellingen als onderdeel van EU-doelstelling om koolstofuitstoot met 30% te verminderen tegen 2030
  • de regels zijn van toepassing op landbouw, vervoer, bouwsector en afval
  • Parlement voegt maatregelen toe om nationale regeringen aan te manen zo snel mogelijk van start te gaan
  • nieuwe regels kaderen in ruimere doelstelling om totale uitstoot met 40% te verminderen tegen 2030.

Het voorstel met bindende waarden om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen tot de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs werd woensdag goedgekeurd.

De beperkingen zullen bijdragen aan het uiteindelijke doel van de EU om tegen 2030 de uitstoot van koolstof met 30% te verminderen tegenover het niveau van 2005. Dat werd in het klimaatakkoord van Parijs overeengekomen.

De wetgeving maakt het mogelijk om de EU-doelstelling in bindende, nationale wetten om te zetten voor sectoren die niet onder de EU-koolstofmarkt vallen: landbouw, vervoer, bouw en afval. Deze sectoren zijn samen goed voor ongeveer 60% van de totale uitstoot van broeikasgassen in de EU.

Elke lidstaat zal een vastgelegd traject moeten volgen dat start in 2018 en niet - zoals de Commissie voorstelde - in 2020. Dat moet voorkomen dat de uitstoot de eerste jaren omhooggaat of de beperking wordt uitgesteld.

Om ervoor te zorgen dat de voorspellingen op langere termijn kunnen worden gewaarborgd, stellen de parlementsleden ook een doelstelling voor 2050 voor, waarbij de uitstoot van broeikasgassen met 80% wordt verminderd ten opzichte van het niveau van 2005.

Vroege actie wordt beloond

Het Parlement stelt ook regels voor om vroege actie uit lidstaten met een BBP dat onder het EU-gemiddelde ligt en vóór 2020 actie onderneemt, te belonen met meer flexibiliteit later.

Om de lidstaten te helpen hun doelstellingen te verwezenlijken, stelt de verordening voor dat ze maximaal 10% van de doelstelling van het volgende jaar kunnen “lenen”.

Het verslag werd goedgekeurd met 534 stemmen voor 88 tegen en 56 onthoudingen.

Deel dit citaat:

Volgende stappen

Het Parlement startte onderhandelingen met de Raad geopend om tot een akkoord in eerste lezing te komen. De informele onderhandelingen zullen beginnen wanneer de Raad zijn eigen positie heeft vastgesteld.

Debat over de Amerikaanse terugtrekking

Het Parlement heeft ook de aankondiging van de Amerikaanse president Donald Trump om de VS terug te trekken uit het klimaatakkoord besproken de president van de Marshall-eilanden Hilda Heine en de voorzitter van de Commissie Jean-Claude Juncker. “De wereld kijkt nu naar Europa”, zei mevrouw Heine, die de kwetsbaarheid van haar land voor klimaatverandering benadrukte. "Met een gemiddelde hoogte van twee meter boven de zeespiegel, kunnen we nergens heen en kunnen we ons niet verbergen voor klimaatverandering”, ging ze verder. “Mijn land loopt het risico volstrekt onbewoonbaar te worden voor het einde van de eeuw.", zei ze nog.

Voorzitter van het Europees Parlement Antonio Tajani zei: "Klimaatverandering is een van de meest dringende mondiale uitdagingen die we vandaag tegenkomen. (...) Door deze uitdaging aan te pakken, creëert de EU nieuwe mogelijkheden voor onze burgers en de industrie. (...) Eenvoudig gesteld, de beslissing van de Amerikaanse regering is een vergissing. Door samen te werken met landen over de hele wereld, kunnen we erin slagen onze burger een schonere en veiliger planeet te geven.”

President Juncker zei dat de EU het klimaatakkoord niet zal heronderhandelen. De parlementsleden hebben overweldigend gepleit voor het voornemen om verder te gaan met het akkoord uit 2015 en om het volledig uit te voeren.

De aankondiging van de Amerikaanse president Trump werd bekritiseerd door de Europese wetgevers, die aangekondigd hebben dat de Europese Unie zich zal houden aan zijn verplichtingen en verder zal gaan met zijn eigen klimaatwetgeving.

Feiten

In juli 2016 heeft de Europese Commissie een voorstel voor een verordening voorgesteld om de nationale uitstoot van broeikasgassen na 2020 te beperken in sectoren die niet onder het EU-emissiehandelssysteem vallen. Deze sectoren omvatten vervoer, gebouwen, landbouw en afval.

De voorgestelde verordening zou de opvolger zijn van de ‘beschikking inzake de verdeling van de inspanningen’ die jaarlijkse emissiegrenswaarden per land voor de periode 2013-2020 vastlegt. De verordening maakt deel uit van de inspanningen van de EU om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met tenminste 40% te verlagen in vergelijking met 1990. Dit doel werd in oktober 2014 vastgelegd door de Europese Raad en is ook het doel waartoe de EU zich op internationaal niveau heeft verbonden.

Contact:

Productinformatie

REF.: 20170609IPR77005

Gecreëerd: 14-06-2017 - 16:39


1.

Relevante EU dossiers

Delen

Ook redacteur worden van deze site?

Bekijk onze stagevacature

Terug naar boven