r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Begroting Europese Unie

Handen met eurobiljetten © Europese Unie 2008, Europees Parlement

De Europese Commissie presenteert elk jaar een ontwerpbegroting van de EU voor het volgende jaar aan de Raad van Ministers en het Europees Parlement (EP). In de begroting staan de maximale bedragen die de EU mag besteden aan verschillende posten. Zowel de Raad als het EP moeten instemmen met de begroting.

Op 24 juni 2020 heeft de Europese Commissie de ontwerpbegroting voor 2021 gepresenteerd. Deze begroting bedraagt €166,7 miljard, waar de Commissie bovendien nog €344 miljard aan wil toevoegen vanuit het herstelfonds voor na de coronacrisis. Hiermee wil de Commissie de directe gevolgen van de coronacrisis opvangen en de Europese economie stimuleren.

Zowel over het herstelfonds als over de meerjarenbegroting voor 2021-2027 moeten de lidstaten eerst nog overeenstemming bereiken. Ook zullen de Raad en het Europees Parlement hun goedkeuring moeten geven over de begroting voor 2021.

Inhoud

1.

De begrotingsprocedure

De begroting bevat de maximale bedragen die de EU reserveert voor uitgaven. Nog voor een nieuw begrotingsjaar begint, weet de Commissie ook al waar veel van het geld naar toe gaat, omdat veel steun- en beleidsprogramma's of subsidies van de EU over meerdere jaren lopen. Veel uitgaven liggen dus al vast, omdat ze voortkomen uit verplichtingen die de Commissie eerder al is aangegaan. Er is in de EU-begroting dus een onderscheid tussen gereserveerde en vastgestelde uitgaven.

De Europese Commissie stelt de ontwerpbegroting op en stuurt deze naar de Raad Economische en Financiële Zaken en het Europees Parlement. Dat brengt desgewenst wijzigingen aan, die de Raad kan overnemen. Zo niet, dan volgen er onderhandelingen over de begroting.

2.

Begroting 2021

Deze begroting voor 2021 zal de eerste zijn van de nieuwe meerjarenbegroting voor 2021-2027. Bovendien is het de eerste begroting van de EU na de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de EU.

De Commissie heeft in juni 2020 voorgesteld om de begroting voor 2021 vast te stellen op €166,7 miljard. De Commissie wil hier nog €344 miljard bij optellen vanuit het herstelfonds voor na de coronacrisis, om investeringen aan te trekken en de Europese economie te stimuleren. Bovendien wil de Commissie het geld uit de begroting en het herstelfonds inzetten voor een digitaal en groen herstel.

De prioriteiten van de begroting en het herstelfonds liggen bij de volgende gebieden:

 • Gemeenschappelijk landbouwbeleid
 • Digitaal Europa
 • Leningen en subsidies voor herstel van de lidstaten
 • Cohesiebeleid, met een focus op werkgelegenheid en het ondersteunen van middelgrote ondernemingen
 • Steun voor gezondheids- en klimaatsgerelateerd onderzoek
 • EU4Health, het gezondheidsprogramma van de EU
 • Nabuurschapsbeleid

Deze begroting is gebaseerd op het Commissievoorstel voor de meerjarenbegroting. Dat meerjarenbudget en het herstelplan van de Commissie moeten eerst nog worden goedgekeurd door het Europees Parlement en de Raad.

3.

Begroting 2020

De begroting voor 2020 is de laatste binnen het Meerjarig Financieel Kader voor 2014-2020.

Nadat de Raad en het Europees Parlement het aanvankelijk niet eens konden worden over de begroting voor 2020, bereikte een bemiddelingscomité uiteindelijk overeenstemming. De Raad ging op 25 november 2019 akkoord met de begroting; twee dagen later stemde het Europees Parlement ook in met het voorstel. Voor de begroting was bijna 168,7 miljard euro gereserveerd (vastleggingskredieten); de betalingskredieten bedroegen 153,6 miljard euro.

In april 2020 stelde de Europese Commissie voor de begroting te verhogen tot bijna 172,3 miljard euro (vastleggingskredieten), onder meer met het oog op de bestrijding van de COVID-19-pandemie. De betalingskredieten komen uit op circa 155,2 miljard euro. De Raad keurde de verhoging van het budget op 14 april 2020 goed. Het Europees Parlement stemde daar op 17 april 2020 mee in.

De Europese Commissie diende eind april 2020 opnieuw een voorstel in om de begroting te verhogen, nu tot 172,5 miljard euro (vastleggingskredieten) resp. 155,5 miljard euro (betalingskredieten), om middelen uit het Solidariteitsfonds beschikbaar te kunnen stellen aan Portugal, Spanje, Italië en Oostenrijk in verband met de coronacrisis.

Prioriteiten in de begroting voor 2020 zijn:

 • Klimaatbescherming: de EU gaat zich sterker focussen op klimaatgerelateerde acties op gebieden als onderzoek en ontwikkeling, vervoer en energie-infrastructuur en de bescherming van milieu
 • Veiligheid en solidariteit in de EU door de focus op migratiebeheer en interne veiligheid
 • Aanpak jongerenwerkeloosheid
 • Ondersteunen groei en concurrentievermogen

4.

Begrotingen eerdere jaren

Opgenomen zijn de eerdere jaren van het huidige Meerjarig financieel kader 2014-2020.

 

Jaar

Budget (in miljard euro)

2020

168,7 (172,3*)

2019

165,8

2018

160,1

2017

157,7

2016

155,0

2015

162,3

2014

142,7

 • Tussentijds verhoogd

In 2019 constateerde de Europese Rekenkamer in een jaarlijks rapport dat EU-lidstaten sinds 2011 ruim 280 miljard euro aan subsidies hadden laten liggen. Dit had verschillende redenen, waaronder langzame implementatie van Europese structuur-en investeringsfondsen (ESIF), de verhoging van het EU-budget en problemen met afspraken omtrent betalingen.

5.

Meer informatie

Terug naar boven