r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Verklaring van Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie, over de stemming in de Nederlandse Eerste Kamer over de ratificatie van de associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op dinsdag 30 mei 2017.
Photographer: Georges Boulougouris
Bron: © European Union, 2016

Met de stemming die vandaag plaatsvond in de Eerste Kamer, geven Nederland en de hele Europese Unie een belangrijk signaal aan onze vrienden in Oekraïne: Oekraïne hoort bij Europa. De toekomst van Oekraïne ligt in Europa.

Mijn dank gaat uit naar de Nederlandse regering en de leiders van andere partijen voor hun inspanningen om dit proces tot een goed einde te brengen. We zijn er bijna. De associatieovereenkomst, met inbegrip van het deel over de diepe en brede vrijhandelsruimte, is nu een stap dichter bij ratificatie. Ik hoop dat het proces nu snel kan worden voltooid, op tijd voor de top tussen de EU en Oekraïne in juli.

De Europese Unie hecht sterk aan het partnerschap met Oekraïne, dat zich heeft ontwikkeld tot een van onze nauwste en waardevolste samenwerkingsverbanden. De associatieovereenkomst heeft al geleid tot een toename van de onderlinge handel, meer welvaart voor ondernemers, het opstarten en consolideren van een aantal hervormingen in Oekraïne en nieuwe mogelijkheden voor burgers zowel in de Europese Unie als in Oekraïne. Laten we de vandaag gegeven positieve impuls benutten om ons partnerschap verder te versterken.

Achtergrond

In 2014 ondertekenden de Europese Unie en Oekraïne een associatieovereenkomst, die een nieuwe fase in de ontwikkeling van de betrekkingen tussen de EU en Oekraïne inluidde. De associatieovereenkomst treedt in werking zodra zij door alle partijen is geratificeerd.

Op 15 december 2016 bereikten de staatshoofden en regeringsleiders van de EU overeenstemming over een juridisch bindend besluit over de interpretatie van bepaalde aspecten van de associatieovereenkomst met Oekraïne, om te verduidelijken dat de overeenkomst geen uitzicht op lidmaatschap van de Europese Unie noch collectieve veiligheidsgaranties of militaire hulp/bijstand aan Oekraïne inhoudt. Ook krijgen Oekraïense burgers geen toegang tot de arbeidsmarkt van de EU-lidstaten en zijn de lidstaten niet verplicht financiële bijstand aan Oekraïne te verstrekken. Ook werd benadrukt dat de bestrijding van corruptie een essentieel element van de overeenkomst is.

Op 16 december presenteerde de Nederlandse regering een ontwerpwet die de ratificatie van de associatieovereenkomst door Nederland bevestigde.

Deze wet werd op 23 februari goedgekeurd door de Tweede Kamer. Op 23 mei werd de wet behandeld in de Eerste Kamer, die zich in meerderheid voor ratificatie uitsprak. Vandaag vindt de stemming in de Eerste Kamer plaats.

Volgende stappen

Nederland zal het ratificatieproces volgens zijn nationale procedures voltooien, dat wil zeggen ondertekening door de koning, publicatie in de Staatscourant en neerlegging van de akte van ratificatie bij het secretariaat-generaal van de Raad.

Daarna moet de EU de nodige procedures afronden voor de sluiting van de overeenkomst en de neerlegging van de akten van ratificatie. De overeenkomst treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand volgende op de datum waarop de laatste akte van ratificatie of van goedkeuring is neergelegd.

Meer informatie

Associatieovereenkomst EU-Oekraïne

Factsheet over de betrekkingen tussen de EU en Oekraïne

Delegatie van de Europese Unie in Oekraïne

Steungroep van de Europese Commissie voor Oekraïne

Handelsbetrekkingen tussen de EU en Oekraïne

STATEMENT/17/1461

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Delen

Terug naar boven