r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek uitroepteken

Verklaring van commissaris Crețu over het voorstel van de Commissie om de wederopbouwwerkzaamheden na natuurrampen volledig te financieren

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op woensdag 24 mei 2017.

Het Europees Parlement en de Raad hebben vandaag een akkoord bereikt over ons voorstel om de wederopbouwwerkzaamheden na natuurrampen volledig te financieren in het kader van het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling. Dit compromis voorziet in een uitzonderlijk medefinancieringspercentage van 95 %.

Ik vind het jammer dat het oorspronkelijke voorstel van de Commissie met een medefinancieringspercentage van 100 % voor zulke werkzaamheden niet is weerhouden. Toch zal het compromis er nu voor zorgen dat de broodnodige fondsen spoedig worden vrijgemaakt ten behoeve van gebieden die zijn getroffen door natuurrampen.

Ik denk hierbij aan Italië, dat het afgelopen jaar meermaals, en nog eens in januari dit jaar, het slachtoffer is geweest van verwoestende aardbevingen. Voorzitter Juncker heeft meermaals zijn bewondering betuigd voor de Italiaanse bevolking, die in donkere tijden bijzonder moedig is geweest, en hij heeft ook de vastberadenheid van de EU uitgedrukt om de volledige wederopbouw te ondersteunen.

Het compromis van vandaag toont aan dat de EU al haar burgers wil bijstaan wanneer zij die steun het meest nodig hebben. Natuurrampen kunnen zich om het even waar en wanneer voordoen. Daarom was het voor ons belangrijk om ervoor te zorgen dat deze bijzondere EU-steun vanaf dag één zou kunnen worden ingezet om het Solidariteitsfonds van de EU aan te vullen. Door meer fondsen vrij te maken voor de wederopbouwwerkzaamheden zal de EU er ook voor zorgen dat meer nationale middelen beschikbaar blijven.

Ons voorstel is een tastbare uiting van Europese solidariteit. De lidstaten mogen in moeilijke tijden gerust zijn dat de EU met hen begaan is en bereid is alle beschikbare middelen in te zetten om hen onmiddellijk bij te staan en samen aan de wederopbouw te beginnen.

STATEMENT/17/1446

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Terug naar boven