r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo Afstudeer hoed man met tas twitter

Europese MobiliteitsWeek 2017, Heel Europa

Berlaymontgebouw
datum 16 september 2017 09:00 - 22 september 2017 17:00
plaats Heel Europa, Europa
aanwezigen (Johannes) Oettinger e.a.
organisatie Europese Commissie (EC) , Directoraat-generaal Communicatienetwerken, Inhoud en Technologie (CNECT) , Uitvoerend Agentschap voor Innovatie en Netwerken (INEA)

Start date : 16/09/2017

End date : 22/09/2017

Where:

across the EU

European Commission,

EU regional and urban development, Transport and travel,

  • Events/Conf/Fairs

In 2017, the European Mobility Week will be held under the theme of clean, shared and intelligent mobility, as encapsulated by the slogan 'Sharing gets you further'. By using shared forms of transport we can reduce our expenses and lower our carbon footprint. Best of all, we can meet new people and make our journey more sociable. In 2017, the European Mobility Week invites local politicians and the public to experience the benefits of shared mobility.

More information on the event


Delen

Inhoud

1.

Europese Commissie (EC)

Deze instelling van de Europese Unie kan worden beschouwd als het 'dagelijks bestuur' van de EU. De leden van de Europese Commissie worden 'eurocommissarissen ' genoemd. Elke eurocommissaris is verantwoordelijk voor één of meerdere beleidsgebieden. Momenteel zijn er 28 eurocommissarissen, voor elke lidstaat één. Samen vormen zij het college van eurocommissarissen. De eurocommissarissen moeten het belang van de Europese Unie als geheel behartigen, niet dat van hun eigen land.

De Europese Commissie mag als enige EU-instelling wetsvoorstellen indienen; zij heeft het zogenaamde recht van initatief. Daarnaast controleert de Commissie of de Europese wetgeving juist wordt toegepast in de lidstaten, onderhandelt zij in internationale organisaties als de Wereldhandelsorganisatie (WTO) over de handel van de Unie met het 'buitenland' en is zij verantwoordelijk voor het beheer van de Europese begroting van ongeveer 140 miljard euro per jaar.

2.

Directoraat-generaal Communicatienetwerken, Inhoud en Technologie (CNECT)

Dit directoraat-generaal biedt steun bij het gebruiken van informatie- en communicatietechnologie om werkgelegenheid en economische groei te creëren. Betere goederen en diensten moeten voor iedereen bereikbaar worden. Het DG wil daarbij bouwen op digitale technologieën om een betere wereld te creëren, nu en in de toekomst. Het directoraat-generaal wil een creatieve, verantwoordelijke en transparante publieke Europese dienst zijn.

Dit DG valt onder verantwoordelijkheid van de eurocommissaris voor Digitale economie en samenleving.

3.

Uitvoerend Agentschap voor Innovatie en Netwerken (INEA)

Dit agentschap van de Europese Unie is sinds 2014 verantwoordelijk voor het beheer van het EU-budget voor de programma's Connecting Europe Facility (CEF) en Horizon 2020 . Daarnaast ziet INEA toe op de inwerkingtreding van de verlopen programma's TEN-T en Marco Polo , die van 2007 tot en met 2013 liepen.

INEA is de opvolger van het TEN-T EA, het Uitvoerend Agentschap voor het Trans-Europese Vervoersnetwerk, dat operationeel was van 2006 tot en met 2013. Dit agentschap was sinds 2006 verantwoordelijk voor het beheer van het EU-budget voor de bevordering van het trans-Europees vervoersnetwerk (TEN-T). Het beheer van projecten en evenementen in het kader van het TEN-T programma viel ook onder dit agentschap.

4.

Meer over...

Delen

Terug naar boven