r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo Afstudeer hoed man met tas twitter

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Justitie en Binnenlandse Zaken), Brussel

Atomium in Brussel.
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 7 december 2017 - 8 december 2017
plaats Brussel, België
locatie Brussels, Belgium Toon locatie
aanwezigen J.B. (Julian) King e.a.
organisatie Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ)

Raad van de Europese Unie

Brussel, 6 december 2017

14947/17 OJ CONS 70

JAI 1115 COMIX 794

VOORLOPIGE AGENDA

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE

(Justitie en Binnenlandse Zaken)

Europagebouw, Brussel

7 en 8 december 2017 (10.00, 10.00)

DONDERDAG 7 DECEMBER 2017 (10.00 uur)

BINNENLANDSE ZAKEN

 • 1. 
  Goedkeuring van de agenda
 • 2. 
  Goedkeuring A-punten a) Niet-wetgeving 14948/17 b) Wetgeving (Openbare beraadslaging overeenkomstig 14949/17 artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende de Europese Unie)

Niet-wetgevingswerkzaamheden

 • 3. 
  Diversen a) Derde bijeenkomst van de contactgroep inzake de 14926/17 migratieroute door het centrale Middellandse Zeegebied (Bern, 13 november 2017) 1 Informatie van Zwitserland
 • 4. 
  Terrorismebestrijding a) Deskundigengroep op hoog niveau inzake radicalisering 1 14816/17 Gedachtewisseling
  • b) 
   Betere samenwerking tussen bevoegde autoriteiten

   1

   Gedachtewisseling

1 Bij wijze van uitzondering in aanwezigheid van de met de Schengenruimte geassocieerde staten.

 • 5. 
  Samenwerking tussen GVDB-missies/operaties en EU- agentschappen op het gebied van JBZ

  Stand van zaken

 • 6. 
  PNR-richtlijn: Omzetting en uitvoering

  Stand van zaken

 • 7. 
  Interoperabiliteit van de EU-informatiesystemen

  Voortgangsverslag

 • 3. 
  Diversen b) Werkprogramma van het aantredende voorzitterschap Presentatie door de Bulgaarse delegatie

  Wetgevingsberaadslagingen (Openbare beraadslaging overeenkomstig artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende

de Europese Unie)

 • 8. 
  Hervorming van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel en 15057/1/17 REV 1

  hervestiging a) Dublin-verordening b) Richtlijn opvangvoorzieningen c) Erkenningsverordening d) Verordening asielprocedures e) Eurodac-verordening f) Verordening inzake het Asielagentschap van de EU g) Verordening Uniekader voor hervestiging Voortgangsverslag

 • 9. 
  eu-LISA-verordening 15081/17

  Algemene oriëntatie

 • 10. 
  Diversen
  • – 
   Ter tafel liggende wetgevingsvoorstellen Informatie van het voorzitterschap

JUSTITIE EN BINNENLANDSE ZAKEN (omstreeks 15.45 uur)

Niet-wetgevingswerkzaamheden

 • 11. 
  Bewaring van gegevens 14480/1/17 REV 1 Oriënterend debat
 • 12. 
  Versleuteling 13478/17

  Oriënterend debat

 • 13. 
  Diversen a) EU-internetforum, Brussel, 6 december 2017 Informatie van de Commissie
  • b) 
   Evaluatie halverwege van de strategische JBZ- 15224/1/17 REV 1 richtsnoeren

   Informatie van het voorzitterschap

VRIJDAG 8 DECEMBER 2017 (10.00 uur)

JUSTITIE

Wetgevingsberaadslagingen (Openbare beraadslaging overeenkomstig artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende

de Europese Unie)

 • 14. 
  Europees Strafregisterinformatiesysteem (Ecris) a) ECRIS-TCN-verordening 15101/17 + COR 1 Algemene oriëntatie
  • b) 
   ECRIS-richtlijn 15102/17 + COR 1 Algemene oriëntatie
 • 15. 
  Verordening bevriezing en confiscatie 15104/17 + COR 1

  Algemene oriëntatie 15107/17

Niet-wetgevingswerkzaamheden

 • 16. 
  Toetreding van de EU tot het EVRM 14936/17

  Stand van zaken

  Wetgevingsberaadslagingen (Openbare beraadslaging overeenkomstig artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende de

Europese Unie)

 • 17. 
  Verordening Brussel IIa: herschikking 14810/17

  Oriënterend debat

 • 18. 
  Richtlijn insolventie, herstructurering en tweede kans 15201/17

  Oriënterend debat

 • 19. 
  Diversen
  • – 
   Ter tafel liggende wetgevingsvoorstellen Informatie van het voorzitterschap

Niet-wetgevingswerkzaamheden

 • 20. 
  Diversen
  • – 
   Werkprogramma van het aantredende voorzitterschap Presentatie door de Bulgaarse delegatie

o

o o

In de marge van de Raad:

Vergadering van het GEMENGD COMITÉ (DONDERDAG 7 DECEMBER 2017 – 10.00 UUR)

 • 1. 
  eu-LISA-verordening 15081/17

  Oriënterend debat

 • 2. 
  Interoperabiliteit van de EU-informatiesystemen

  Voortgangsverslag

 • 3. 
  Diversen
  • – 
   Ter tafel liggende wetgevingsvoorstellen Informatie van het voorzitterschap

  Eerste lezing

  Op basis van een Commissievoorstel

  In besloten kader

Delen

Inhoud

1.

Officiële agenda


2.

Raadsvergadering

3.

Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ)

De raadsformatie Justitie en Binnenlandse Zaken bestaat uit de ministers van justitie en/of binnenlandse zaken van de lidstaten van de Europese Unie. De JBZ-Raad vergadert ongeveer zes keer per jaar. Ook informele bijeenkomsten zijn mogelijk.

4.

Relevante EU dossiers

5.

Meer over...

6.

Meer informatie

Delen

Terug naar boven