r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

EP spoort EU landen aan tot snelle herplaatsing vluchtelingen, in het bijzonder kinderen

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op donderdag 18 mei 2017.

EU landen moeten hun verplichtingen nakomen om asielzoekers uit Italië en Griekenland op te nemen, met prioriteit voor niet-begeleide minderjarigen, aldus het Europees Parlement op donderdag.

  • Finland en Malta zijn de enige lidstaten die op schema liggen om hun doelstellingen te halen
  • de herplaatsingsmaatregelen moeten worden verlengd tot aan de hervorming van het “Dublin” asielsysteem

Het Europees Parlement veroordeelt dat, ondanks de afspraak om 160.000 vluchtelingen vanuit Griekenland en Italië over te brengen vóór september 2017, de EU lidstaten tot nu toe slechts 11 % van hun totale verplichtingen hebben uitgevoerd (). De parlementsleden vinden het gebrek aan solidariteit en gedeelde verantwoordelijkheid teleurstellend.

In een resolutie die werd aangenomen met 398 stemmen voor, 134 tegen en 41 onthoudingen, spoort het Parlement EU landen aan om hun toezeggingen na te komen en om prioriteit te verlenen aan de herplaatsing van kinderen zonder familie en van andere kwetsbare asielzoekers. De Europarlementariërs wijzen erop dat “pas één enkele niet-begeleide minderjarige werd overgeplaatst”.

De parlementsleden hebben kritiek op een aantal lidstaten met “erg restrictieve en discriminerende voorkeuren, zoals het alleen toekennen van herplaatsing aan alleenstaande moeders of het uitsluiten van aanvragers van specifieke nationaliteiten zoals Eritreërs, alsmede het toepassen van zeer uitgebreide veiligheidsonderzoeken”.

De meeste landen lopen ver achter met het halen van hun doelstellingen. Vier hebben alleen op zeer beperkte schaal herplaatsingen uitgevoerd en twee lidstaten doen helemaal nog niet mee, voegen zij er aan toe.

Het Parlement spreekt duidelijk uit dat, zelfs als de herplaatsingsdoelstellingen niet gehaald zijn in september, de lidstaten gewoon door moeten gaan met het verplaatsen van in aanmerking komende asielzoekers. De resolutie stelt ook voor om het herplaatsingsmechanisme te verlengen totdat de nieuwe Dublin verordening over asiel is aangenomen.

Achtergrond

Tegen de achtergrond van de ernstige migratie- en vluchtelingencrisis in de zomer van 2015 heeft de EU twee noodbesluiten aangenomen om duizenden vluchtelingen elders te plaatsen. 160.000 asielzoekers met een hoge kans op een asielstatus zouden ten laatste september 2017 moeten zijn overgeplaatst vanuit Italië en Griekenland waar hun aanvragen verder zouden moeten worden behandeld.

In een daaropvolgend besluit dat in september 2016 door de Raad werd goedgekeurd - maar waar het Parlement tegen was - kwamen lidstaten overeen dat 54.000 van de 160.000 plaatsen gebruikt kunnen worden voor het toelaten van Syrische vluchtelingen vanuit Turkije, als onderdeel van de EU-Turkije migratie overeenkomst, in plaats van vluchtelingen die verblijven in Italië of Griekenland.

Gegevens van de UNHCR laten zien dat ongeveer 50.000 asielzoekers nog steeds vastzitten in Griekenland en dat ondertussen in Italië met 181.436 nieuwe aankomsten een nieuw hoogtepunt is bereikt.

REF. : 20170511IPR74349


Delen

Terug naar boven