r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo Afstudeer hoed man met tas twitter

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Algemene Zaken), Brussel

Europagebouw in Brussel
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 15 november 2017
plaats Brussel, België
locatie Europa Toon locatie
aanwezigen C. (Corina) Creţu e.a.
organisatie Raad Algemene Zaken (RAZ)

Raad van de Europese Unie

Brussel, 13 november 2017

14103/17 OJ CONS 61

VOORLOPIGE AGENDA

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Algemene Zaken)

Europagebouw, Brussel

15 november 2017 (10.00)

 • 1. 
  Goedkeuring agenda
 • 2. 
  Goedkeuring A-punten a) Niet-wetgeving 14105/17 b) Wetgeving (Openbare beraadslaging overeenkomstig 14106/17 artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende de Europese Unie)

  Wetgevingsberaadslagingen (Openbare beraadslaging overeenkomstig artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende de

Europese Unie)

 • 3. 
  Diversen
  • Wijziging Verordening gemeenschappelijke bepalingen (Verordening (EU) nr. 1303/2013)

   Informatie van het voorzitterschap

Niet-wetgevingswerkzaamheden

 • 4. 
  Op weg naar het cohesiebeleid voor na 2020: op basis van het

  7e verslag over economische, sociale en territoriale samenhang Gedachtewisseling

 • 5. 
  Diversen

Delen

Inhoud

1.

Officiële agenda


2.

Raadsvergadering

3.

Raad Algemene Zaken (RAZ)

De raadsformatie Algemene Zaken bestaat doorgaans uit de ministers van buitenlandse zaken van de lidstaten van de Europese Unie. De Raad Algemene Zaken vergadert elke maand. De Raad AZ behandelt onderwerpen die meer dan één beleidsterrein raken, bijvoorbeeld onderhandelingen over uitbreiding, de voorbereiding van de meerjarenbegroting en institutionele en administratieve zaken.

Deze raad bereidt - samen met de vaste voorzitter van de Europese Raad en de Europese Commissie - de bijeenkomsten van de Europese Raad voor. De raad is verantwoordelijk voor het afhandelen van dossiers die door de Europese Raad worden toevertrouwd. Deze raad draagt ook zorg voor de samenhang en continuïteit van de andere raadsformaties.

4.

Relevante EU dossiers

5.

Meer over...

6.

Meer informatie

Delen

Terug naar boven