r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo Afstudeer hoed man met tas twitter

Raad Algemene Zaken (artikel 50), Luxemburg

Adolfsbrug in Luxemburg-stad
datum 17 oktober 2017
plaats Luxemburg, Luxemburg
locatie Luxembourg Toon locatie
aanwezigen M. (Michel) Barnier e.a.
organisatie Raad Algemene Zaken (RAZ)

Voornaamste agendapunten

Brexitonderhandelingen

De Raad zal in EU27-samenstelling debatteren over de stand van de brexitonderhandelingen na vijf gespreksronden met het VK. Michel Barnier, hoofdonderhandelaar van de EU, zal de ministers informeren over de tot dusver gemaakte vorderingen.

Dit debat zal dienen als voorbereiding op de bijeenkomst van de staatshoofden en regeringsleiders van de EU27 tijdens de Europese Raad (artikel 50) op 20 oktober 2017.

Verhuizing van 2 EU-agentschappen

In de marge van de Raad Algemene Zaken (artikel 50) zullen de ministers van de EU27 naar verwacht ook een politieke bespreking houden over de verhuizing van de 2 agentschappen die momenteel in het Verenigd Koninkrijk zijn gevestigd:

  • het Europees Geneesmiddelenbureau
  • de Europese Bankautoriteit

Over de toekomstige locatie moet worden besloten via een specifieke procedure die de leiders van de EU27 op 22 juni 2017 hebben goedgekeurd.

Informatie over de zitting

  • Zitting nr. 3568
  • Luxemburg
  • 17/10/2017

Persinformatie

11 oktober 2017

Persbriefing

14:00

Press room - Europa building - by Ambassador Kaja Tael - This briefing is "off the record"

17 oktober 2017

Persconferentie

17:30

Press room - European Convention Center Luxembourg

Bekijk de persconferentie

Indien geen vertaling beschikbaar is, wordt de inhoud in de oorspronkelijke taal getoond

Persverantwoordelijke

Ester Arauzo-Azofra

Persvoorlichter

+32 2 281 53 61

+32 473 63 07 23

Bent u geen journalist? Gelieve uw verzoek naar de dienst Voorlichting te sturen.

Delen

Inhoud

1.

Officiële agenda


2.

Raadsvergadering

3.

Raad Algemene Zaken (RAZ)

De raadsformatie Algemene Zaken bestaat doorgaans uit de ministers van buitenlandse zaken van de lidstaten van de Europese Unie. De Raad Algemene Zaken vergadert elke maand. De Raad AZ behandelt onderwerpen die meer dan één beleidsterrein raken, bijvoorbeeld onderhandelingen over uitbreiding, de voorbereiding van de meerjarenbegroting en institutionele en administratieve zaken.

Deze raad bereidt - samen met de vaste voorzitter van de Europese Raad en de Europese Commissie - de bijeenkomsten van de Europese Raad voor. De raad is verantwoordelijk voor het afhandelen van dossiers die door de Europese Raad worden toevertrouwd. Deze raad draagt ook zorg voor de samenhang en continuïteit van de andere raadsformaties.

4.

Meer over...

Delen

Terug naar boven