r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo Afstudeer hoed man met tas twitter

3556e zitting van de RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Landbouw en Visserij), Brussel

Justus Lipsius
datum 17 juli 2017 - 18 juli 2017
plaats Brussel, België
adres Wetstraat 175 [kaart]
locatie Justus Lipsius Toon locatie
aanwezigen K. (Karmenu) Vella e.a.
organisatie Raad Landbouw en Visserij (AGRIPECHE)

Raad van de Europese Unie

Brussel, 14 juli 2017 (OR. en)

11100/17

OJ CONS 43 AGRI 380 PECHE 285

VOORLOPIGE AGENDA

Betreft: 3556e zitting van de RAAD VAN DE EUROPESE UNIE

( Landbouw en Visserij)

Datum: 17 en 18 juli 2017

Tijd: 10.00, 10.00

Plaats: Brussel

ZITTING OP MAANDAG 17 JULI 2017 (10.00 uur)

 • 1. 
  Goedkeuring van de agenda

Niet-wetgevingswerkzaamheden

 • 2. 
  Goedkeuring van de lijst van A-punten

  11104/17 PTS A 57

Wetgevingsberaadslagingen

(Openbare beraadslaging overeenkomstig artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende de Europese Unie)

 • 3. 
  Goedkeuring van de lijst van A-punten

  11102/17 PTS A 56

 • 4. 
  Werkprogramma van het voorzitterschap
  • Presentatie door het voorzitterschap

   (Openbaar debat overeenkomstig artikel 8, lid 2, van het reglement van orde van

   de Raad)

VISSERIJ

Niet-wetgevingswerkzaamheden

 • 5. 
  Mededeling van de Commissie betreffende de stand van zaken van het gemeenschappelijk

  visserijbeleid en de raadpleging over de vangstmogelijkheden voor 2018 = Presentatie door de Commissie

  10945/17 PECHE 278

  10742/17 PECHE 273

LANDBOUW

Wetgevingsberaadslagingen

(Openbare beraadslaging overeenkomstig artikel 16, lid 8, van het Verdrag betreffende

de Europese Unie)

 • 6. 
  Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de biologische

  productie en de etikettering van biologische producten, tot wijziging van Verordening (EU)

  XXX/XXX van het Europees Parlement en de Raad [verordening officiële controles] en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad (eerste lezing)

  Interinstitutioneel dossier: 2014/0100 (COD)

  • Bevestiging van het resultaat van de trialoog

   11254/17 AGRILEG 129 CODEC 1249

Niet-wetgevingswerkzaamheden

 • 7. 
  Conferentie over de resultaten van de openbare raadpleging over de modernisering en de

  vereenvoudiging van het GLB

  • Presentatie door de Commissie
  • Gedachtewisseling 10904/17 AGRI 367 AGRIORG 63 AGRILEG 121 AGRIFIN 65 AGRISTR 56
 • 8. 
  Vereenvoudiging: uitvoering van de conclusies van de Raad van mei 2015
  • Verslag van de Commissie over de stand van zaken
  • Gedachtewisseling

   10905/17 AGRI 368 AGRIORG 64 AGRILEG 122 AGRIFIN 66 AGRISTR 57 + COR 1 (fr)

Diversen

 • 9. 
  a) Een Europees "één gezondheid"-actieplan tegen antimicrobiële resistentie (AMR)
  • Informatie van de Commissie 11128/17 SAN 293 AGRI 383 VETER 56
  • b) 
   Afrikaanse varkenspest: stand van zaken = Informatie van de Commissie

   10929/17 AGRI 372 VETER 52

  • c) 
   Symposium over de toekomst van voedsel in de EU (Brussel, 27 juni 2017) = Informatie van de Maltese, de Slowaakse en de Nederlandse delegatie 11245/17 AGRI 400 DENLEG 54
  • d) 
   Gevolgen van de verplichte vermelding van het land van oorsprong op de interne markt (voorlopige vertaling)
   • Informatie van de Belgische delegatie 11135/17 AGRI 384 DENLEG 50
  • e) 
   Bijeenkomst over levensmiddelen in twee verschillende kwaliteiten (Bratislava, 30 mei 2017) (voorlopige vertaling)
   • Informatie van de Slowaakse delegatie 10735/17 AGRI 361 DENLEG 49
  • f) 
   Levensmiddelen in twee verschillende kwaliteiten – presentatie van de meest recente studie (voorlopige vertaling)
   • Informatie van de Tsjechische delegatie 11163/17 AGRI 386 DENLEG 51
  • g) 
   Bijeenkomst van de ministers van Landbouw van de Visegrad-landen en Bulgarije, Roemenië en Slovenië (VG4+3) (Nadarzyn bij Warschau, 2 juni 2017)
   • Informatie van de Poolse delegatie

   10926/17 AGRI 371 AGRILEG 124 AGRIFIN 68 AGRISTR 59

  • h) 
   De landbouwsector en het GLB in de discussienota van de Europese Commissie over de toekomst van de EU-financiën
   • Informatie van de Spaanse delegatie 11101/17 AGRI 394 AGRIORG 72 AGRIFIN 72
  • i) 
   Internationale ministerconferentie over "ggo-vrije landbouw: een kans voor plattelandsontwikkeling in Centraal- en Zuidoost-Europa" (Wenen, 9-10 mei 2017)
   • Informatie van de Oostenrijkse en de Hongaarse delegatie 11226/17 AGRI 395 AGRISTR 66 AGRILEG 127 DENLEG 53 MI 558 CONSOM 283 SAN 297

ZITTING OP DINSDAG 18 JULI 2017 (10.00 uur)

 • 10. 
  Handelsgerelateerde landbouwvraagstukken
  • Verslag van de Commissie over de stand van zaken = Gedachtewisseling 10992/17 AGRI 375 AGRIORG 68 WTO 156
 • 11. 
  Gedelegeerde Verordening (EU) .../... van de Commissie van 19.5.2017 tot wijziging van

  Verordening (EG) nr. 607/2009 wat betreft de wijndruivenrassen en synoniemen daarvan die op het etiket van wijn mogen voorkomen = Gedachtewisseling 10086/17 AGRI 318 AGRIORG 55 DELACT 97 9533/17 AGRI 281 AGRIORG 51 DELACT 86

Diversen

 • 12. 
  a) Handelspraktijken van derde landen ten aanzien van de EU en de EU-lidstaten
  • Informatie van de Tsjechische delegatie 11123/17 AGRI 382 AGRIORG 71 WTO 160
  • b) 
   Conferentie van de ministers van Landbouw van de AU en de EU "Met duurzame landbouw een toekomst geven aan jongeren in Afrika" (Rome, 2 juli 2017)
   • Informatie van de Commissie
  • c) 
   De droogte in Portugal en Spanje = Informatie van de Portugese en de Spaanse delegatie 10896/17 AGRI 366 AGRIORG 62 AGRIFIN 64
  • d) 
   De droogte in België
   • Informatie van de Belgische delegatie 11232/17 AGRI 398 AGRIORG 73 AGRIFIN 73
  • e) 
   Handel in landbouwgrond in de EU - speculatie voorkomen en landbouwers toegang verschaffen tot land (voorlopige vertaling)
   • Informatie van de Poolse delegatie, met de steun van de Bulgaarse, de Hongaarse, de Litouwse, de Roemeense en de Slowaakse delegatie

    11238/17 AGRI 399 AGRIORG 74 AGRIFIN 74

Delen

Inhoud

1.

Officiële agenda


2.

Raadsvergadering

3.

Raad Landbouw en Visserij (AGRIPECHE)

De raadsformatie Landbouw bestaat uit de ministers van landbouw en/of visserij van de lidstaten van de Europese Unie. De Raad Landbouw vergadert formeel één keer per maand. Ook informele bijeenkomsten zijn mogelijk.

4.

Meer over...

5.

Meer informatie

Delen

Terug naar boven